Företagshemligheter

Parterna i ett anställningsavtal har en ömsesidig lojalitetsplikt och den gäller i alla anställningsförhållanden under hela anställningstiden. Lojalitetsplikten innebär att den anställde inte får agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren.