Friskvårdsförmån

Det finns ingen lagstadgad eller kollektivavtalad skyldighet för dig att erbjuda friskvårdsförmåner till dina anställda. Som arbetsgivare har du dock möjlighet att ge dina anställda vissa skattefria friskvårdsförmåner som till exempel friskvårdsbidrag.