Konkurrensklausuler

En konkurrensklausul är ett förbud som innebär att arbetstagaren efter anställningens upphörande inte får ta anställning i eller på annat sätt bedriva konkurrerande verksamhet.