Korttidsarbete

Här hittar du information om korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att arbetstagarna under en begränsad tid går ner i arbetstid och lön. Från och med den 1 oktober 2021 gäller enbart lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete.