Lojalitetsplikt

Parterna i ett anställningsavtal har en ömsesidig lojalitetsplikt och den anställde förbinder sig genom avtalet att vara lojal mot arbetsgivaren.