Personuppgifter

Som arbetsgivare hanterar du många personuppgifter om dina anställda. Läs vår introduktion till och fördjupade information om dataskyddsförordningen här.