Skydd för visselblåsare

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Den nya lagen ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. Bakgrunden till den nya lagen är EU:s visselblåsardirektiv. Den lag som fanns tidigare har upphört och ersatts med den nya lagen. Nedanstående tar sikte på den nya lagen. Den nya visselblåsarlagen började gälla den 17 december 2021, men reglerna om att inrätta interna rapporteringskanaler ska tillämpas från och med den 17 juli 2022 för företag med 250 eller fler anställda och från och med den 17 december 2023 för företag som har 50 till 249 anställda.