Människor som frågar och svarar i Svensk Handels medlemsundersökning

Medlemsundersökning 2020

Svensk Handel genomför under veckorna 40-42 en medlemsundersökning tillsammans med Kantar Sifo. Slumpmässigt utvalda medlemsföretag kommer att få en enkät per e-post.

Syftet är att få reda på hur du som medlemsföretag uppfattar oss som organisation och hur nöjd du är med ditt medlemskap. Vi vill också ta reda vilka tjänster och områden som du använder och vad du vill ha mer hjälp med och information om.

Din åsikt är otroligt värdefull och hjälper oss framåt. Tack för att du svarar!

Johanna Strid
Publicerad: 2020.09.28 Senast uppdaterad: 2020.09.28 Kategorier: Medlemskap, Medlem, Medlemsaktuellt