Uppsägning av elavtal med hänvisning till force majeure

I medierna har det rapporterats att flera elbolag överväger att säga upp flerårigt bundna elavtal med hänvisning till force majeure. Grunden för detta är att de högre elpriserna befaras kvarstå under längre tid, varför avtalen då skulle kunna leda till stora förluster för elbolagen.

De avtal som elbolagen enligt uppgifter i media överväger att säga upp rör privatpersoner. Att elbolag försöker säga upp flerårigt bundna elavtal med hänvisning till force majeure skulle dock även kunna hända företag.

En grundläggande juridisk princip är att avtal ska hållas. Ett undantag från denna grundläggande princip är force majeure. För att force majeure ska kunna göras gällande krävs att det finns en klausul om detta i avtalet samt att klausulens förutsättningar är uppfyllda. Sådana klausuler kan vara utformade på olika sätt och ha olika konsekvenser vid uppfyllande, men generellt krävs att det rör sig om ett oförutsett hinder utom en parts kontroll som denne inte kan påverka eller övervinna.

Om ert elbolag åberopar force majeure för att säga upp ert elavtal är det därför viktigt att noggrant kontrollera om ert avtal innehåller en force majeure-klausul och vad klausulen i sådana fall innehåller.

Svensk Handel Juridik hjälper er gärna att granska ert avtal och bevara er rätt om ert elbolag försöker säga upp ert elavtal med hänvisning till force majeure.

Kontaktuppgifter till Svensk Handel Juridik hittar du här.

Publicerad: 2022.09.14 Senast uppdaterad: 2022.09.14 Kategorier: Medlem, Medlemsaktuellt