Brexit: Telefonhytt i London.

Svensk Handels bevakning av brexit

Brexit kommer att påverka de handelsföretag som handlar med Storbritannien och det finns mycket som tyder på att handeln post-brexit kommer att bli mer omständlig. Svensk Handel lotsar dig framåt med tips, reflektioner och senaste nytt i brexit. 

Svenska handelsföretag har betydande verksamhet i Storbritannien. Med en total detaljhandelsförsäljning som översteg 30 miljarder svenska kronor 2016 och med 300–400 butiker, samt e-handelsexport till ett uppskattat värde av flera hundra miljoner svenska kronor är Storbritannien en av de viktigaste nationella marknaderna för svenska handelsföretag.

Många av dagens regler är EU-regler

Många av de regler som i dagsläget styr handeln med Storbritannien är harmoniserade på EU-nivå och en brexit innebär att dessa regler måste omförhandlas. Det är därför viktigt att du som företagare som handlar med Storbritannien metodiskt går igenom vilka områden som kan innebära en utmaning för ditt företag i och med brexit, i syfte att i möjligaste mån undvika ökade kostnader och administration.

Det rör sig exempelvis om regler för tullnivåer och kvoter, arbetsrättsliga regler, dataskydd, konsumenträttsliga regler och produktsäkerhetsregler. Det handlar också om sådana frågor som energimarknadslagstiftning och etableringsfrihet.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Sofia Stigmar
Kategorier: Brexit-Artiklar, Brexit