Rapporter och undersökningar

Betalfrågor

Corona

Lönsamhetsrapport

Handelns utveckling

Handelsbarometern

Handelskonjunkturen

Hållbarhet

Högtider

Regional statistik

Stilanalys

STIL-guiden

Säkerhet

Trygghetsbarometern

Shoppingturism

Gränshandel

Handelns betydelse i Sverige

Företagens regelbörda

Övriga rapporter