Rapporter och undersökningar

Corona

Handelsbarometern

Stilindex

Trygghetsbarometern

Handelskonjunkturen

Stilanalys

Högtider

Handelns utveckling

Hållbarhet

Regional statistik

Säkerhet

Lönsamhetsrapport

Betalfrågor

Shoppingturism

Gränshandel

Handelns betydelse i Sverige

STIL-guiden

Företagens regelbörda

Övriga rapporter