Rapporter och undersökningar

Handelsbarometern

E-handelsindikatorn

Trygghetsbarometern

Handelskonjunkturen

Stilindex

Läget i handeln

Handeln – stadens motor

Framtidens handel

Betalfrågor

Lönsamhetsrapport

Hållbarhet

Högtider

Säkerhet

Truesec Threat Intelligence Report

Shoppingturism

Gränshandel

Regional statistik

Handelns betydelse i Sverige

Övriga rapporter