Rapporter och undersökningar

Handelsbarometern

Trygghetsbarometern

Handelskonjunkturen

Stilindex

Betalfrågor

Corona

Lönsamhetsrapport

Handelns utveckling

Hållbarhet

Högtider

Stilanalys

STIL-guiden

Säkerhet

Shoppingturism

Gränshandel

Regional statistik

Handelns betydelse i Sverige

Företagens regelbörda

UTP

Övriga rapporter