Övriga rapporter

Höjd kemikalieskatt 2019

Rapporten

Den fysiska handelsplatsen i en digital värld

Rapporten

   

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln

HUI rapporten

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell och restaurang

Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare.
 

Visstidsanställningar i detaljhandeln

 

Levande stadskärna - kartläggning av hot och möjligheter (Februari 2015)

En rapport från Svensk Handel, Fastighetsägarna och Stadsliv AB 

Levande stadskärnor

Publicerad: 2009.10.05 Senast uppdaterad: 2018.05.31 Kategori: Rapporter