2022

Stilindex oktober 2022

Lyckad julhandel blir avgörande för en hårt prövad modehandel

Tuffa ekonomiska tider skapar stora utmaningar för den hårt prövade modehandeln. Svensk Handels Stilindex för oktober visar på en marginell ökning för klädhandeln och ett betydande tapp för skohandeln. 

Stilindex september 2022

Modehandeln stod pall i september

Stilindex från Svensk Handel visar på att kunderna, trots det oroliga läget, fortsatt ser ett behov av att handla kläder och skor. Men positiva siffror till trots råder det inga tvivel om att handlarna går en oviss vinter till mötes.

Stilindex augusti 2022

Minskad köpkraft slår hårt mot modehandeln

Svensk Handels Stilindex för augusti månad visar på en nedåtgående trend för såväl kläd- som skohandeln. Kunderna håller allt hårdare i plånboken till följd av höjda boräntor, hög inflation och dyrare elräkningar, vilket slår hårt mot en redan pressad bransch.

Stilindex juli 2022

Modehandelns återhämtning bromsar in

Stilindex från Svensk Handel för juli månad 2022 visar att den förhållandevis goda utvecklingen som kunde anas i juni inte har hållit i sig. 

Stilindex juni 2022

Det starka intresset för att handla kläder och skor fortsätter att hålla i sig

I Svensk Handels Stilindex för juni 2022 noteras för femte månaden i rad positiva siffror för kläd- och skohandeln. Handlarna hoppas nu på en fortsatt stark sommar inför vad som kan komma att bli en tuffare höst.

Stilindex maj 2022

Modehandelns styrkebesked – klädhandeln uppe på 2019 års siffror

Stilindex från Svensk Handel visar på att maj var en stark handelsmånad och att den positiva trenden inom modehandeln håller i sig. För fjärde månaden i rad uppvisar både kläd- och skohandeln positiva siffror. Men starka siffror till trots finns viss oro för framtiden.

Stilindex april 2022

Stark aprilmånad för modehandeln

Svensk Handels Stilindex för april månad visar att den positiva trenden för modehandeln håller i sig.

Stilindex mars 2022

Stark månad för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 35,9 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. Även skoförsäljningen ökade med 49,6 procent.

Stilindex februari 2022

Välkommen återhämtning för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel visar att modehandeln under februari återhämtar sig efter det att samhället åter öppnat upp. Försäljningen av kläder i fysisk butik och e-handel ökade med 21,9 procent jämfört med föregående år. Även skohandeln uppvisar en ökning, om än lite mindre, på 2,5 procent.

Stilindex januari 2022

Modehandelns utveckling sämre än förväntat – ”våren blir avgörande”

Svensk Handels Stilindex för januari månad visar att modehandeln gick bättre jämfört med samma period föregående år, men i jämförelse med 2019 års siffror råder det inga tvivel om att modehandelns väg tillbaka till en mer normal tillvaro är lång.