Stilindex

Varje månad mäter Svensk Handel försäljningsutvecklingen i fysiska modebutiker och deras e-handel.

Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Som medlem i Svensk Handel får du Stilindex utan kostnad i din mejl varje månad. För dig som inte är medlem är kostnaden 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Välkommen att kontakta maria.sandow@svenskhandel.se om du är intresserad av en prenumeration.

Skor spurtade till plus i julhandeln

Skohandeln vände nedgång på 12 % till en försäljningsuppgång på 1,5 %.

Avgörande dagar för modehandeln

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 3,2 procent och att försäljningen av skor har minskat med 8,2 procent.

Stark jämförelsemånad blev tuff för modehandeln

November tuff för modehandeln

Försäljningen av kläder minskade jämfört med samma månad förra året.

Modebranschen håller ställningen

Modebranschen håller ställningen

Trots varm oktober var försäljningen på samma nivå som förra året.

Svag start på hösten

Försäljningen av kläder minskade med 3,4 procent jämfört med samma månad förra året.

2

Stark modemånad

Försäljningen av kläder ökade med 4,7 procent jämfört med samma månad förra året.

Stark juli för kläder och e-handel

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder ökade med 3,7 procent jämfört med samma månad förra året.

Ökning för modehandeln även i juni

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med försiktiga 0,1 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 0,6 procent.

Stark maj för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,8 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 3,2 procent.

Minus – men ändå styrkebesked

Försäljningen av kläder minskade med 3,8 procent jämfört med förra året.

Skor går bra – klädförsäljning haltar trots ökning

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 1,7 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 22,2 procent.

Februari minsta försäljningsmånaden

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,6 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 2,8 procent.

Skohandeln upp – <br/> e-handeln ner

Försäljningen av kläder ökade med 0,5 procent jämfört med samma månad förra året.

Ett magert år för modehandeln

Under 2013 backade klädhandeln med 0,4 % och skohandeln med 3,4 %.