Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Axilia Energy (SPSE Group AB)
Organisationsnummer:
559054-2311
Adress:
Box 5385, 102 49 Stockholm
Telefonnummer:
010 405 92 90
Bankgiro:
5707-7513, 102-2037
E-postadress:
Hemsida:
http://www.axilia.se