Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
European Intellectual Property Agency
Organisationsnummer:
Uppgift saknas
Adress:
Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles, Belgium
Bankgiro:
IBAN: KZ 56 8562 2032 1632 5651
E-postadress: