Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Mulpor Company S.R.L
Organisationsnummer:
1405180854341
Adress:
Calle 107, Calle Vargas Local No 12, 20112 Alajuela Costa Rica
Telefonnummer:
+506 4700 6061
Bankgiro:
IBAN PT50 0269 0116 0020 0553 5942 1, HU18 1620 0223 1009 6754 0000 0000 HU09 6120 0292 1204 1004 0000 0000