International Fairs Directory

Mulpor Company S.R.L

Organisationsnummer: 1405180854341
Adress: Calle 107, Calle Vargas Local No 12
Postadress: 20112 Alajuela Costa Rica
Telefon: +506 4700 6061
Fax: +506 4700 6066
Bankgiro: IBAN PT50 0269 0116 0020 0553 5942 1, HU18 1620 0223 1009 6754 0000 0000

Faktura

Blankett

Känner du dig vilseledd av det här företaget?   
Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här.     

Mer information om International Fairs Directory :        
International Fairs Directory Skickar ut ett informationsbrev och uppdateringsblankett i samband med att man är/har deltagit på någon mässa, man uppfattar detta som gratis databas på www.inter-fairs.com. I själva verket kostar det 1212 Euro.

En del fakturor går betalning till Portugal och en del fakturor går till Ungern

Registreringsdatum Inga Uppgifter
F-Skatt Inga Uppgifter
Moms Inga Uppgifter
Publicerad: 2018.11.15 Senast uppdaterad: 2018.11.15

Skriv en kommentar