Hoppa till innehåll

Vi hjälper dig att teckna kollektivavtal

Ett kollektivavtal innebär att arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om vilka villkor som gäller. I avtalet regleras bland annat löner, anställningsformer, arbetstider och försäkringsskydd samt ersättningar vid sjukdom och ledigheter. Det ger trygghet för både dig och dina anställda.

51b232ecb448429e9a81fde883bdf3e1.jpg

En stor fördel med kollektivavtal är att det under avtalsperioden råder fredsplikt och ingen kan därmed strejka till sig bättre villkor än de som anges i kollektivavtalet.

Vad är ett kollektivavtal? 

En av Svensk Handels viktigaste uppgifter är att teckna branschanpassade kollektivavtal för dig som driver handelsföretag. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare. Innehållet i kollektivavtalet är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter. Det som regleras är bland annat löner, anställningsformer, arbetstid, försäkringsskydd samt ersättningar vid sjukdom, semester och övrig ledighet.

Vad innebär kollektivavtal?

Ett kollektivavtal innebär att arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om vilka villkor som gäller. Det ger en större trygghet för både dig och dina anställda. Dessutom visar det att du är en seriös arbetsgivare som erbjuder rättvisa villkor. Det leder till större jämlikhet och enighet på arbetsplatsen samtidigt som du blir  en mer attraktiv part i konkurrensen om bra arbetskraft. 

Svensk Handel tecknar 20 kollektivavtal

Svensk Handel tecknar cirka 20 kollektivavtal, såväl för arbetare som för tjänstemän. Det största kollektivavtalet är detaljhandelsavtalet med Handelsanställdas förbund som motpart och som omfattar cirka 200 000 anställda. Andra stora avtal för Svensk Handel är lager- och e-handelsavtalet med Handels, tjänstemannaavtalet med Unionen och Akademikerförbunden samt Apoteksavtalet med Unionen och Sveriges Farmaceuter.

En fördel att teckna kollektivavtal

Vi rekommenderar dig som företagare att teckna kollektivavtal. Har du inte kollektivavtal finns risk att en arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal, vilket kan bli en kostsam process.

Så fort kollektivavtal har tecknats är fack och arbetsgivare bundna av så kallad fredsplikt. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder som strejk, blockad eller lockout så länge avtalet löper. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är därför att uppnå arbetsfred för att på så sätt förhindra konflikter på arbetsmarknaden.

Inte medlem än? Till medlemsförfrågan

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.