Hoppa till innehåll

OneMore Secure tillhandahåller en onlinetjänst som säkrar upp leverantörskedjan genom att automatisera uppföljningar och kontroller av era leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden. Som medlem i Svensk Handel får du 20 % rabatt.

onemore-secure-toppbild.jpg

En av de stora utmaningarna som många företag och organisationer står inför idag, är cybersäkerheten i leverantörskedjan. Underleverantörer kan vara en riskfaktor då de ofta har en, eller ibland flera, vägar in till er.

Om leverantören skulle drabbas av en cyberattack eller en incident, så kan stora delar av er verksamhet påverkas med allt från uteblivna leveranser till allvarliga säkerhetsincidenter. Flertalet av de cyberattacker som skett den senaste tiden har spridits via/genom leverantörskedjan. I dagens digitaliserade samhälle är ingen organisation helt autonom eftersom vi är uppkopplade till varandra som aldrig förr.

Två tredjedelar av alla inrapporterade incidenter hos samhällsviktiga verksamheter har sitt ursprung i en leverantörskedja.
OneMore Secure

Effekt

Med OneMoreSecures tjänst för Supply chain är ni igång inom ett par minuter och kan påbörja det systematiska arbetet med att säkra leverantörskedjan. Allt är säkrat i en tjänst med krypterad data. Servrarna står i Sverige och du slipper ta risken att skicka dokument mellan dig och kunden.

onemore-secure-figur.jpg

20 % rabatt på verktyget som säkrar er leverantörskedja

Genom att använda OneMoreSecures säkerhetsindex som ett nyckeltal får både du och dina leverantörer en mycket effektiv process, verktygslåda och lösning för att löpande öka motståndskraften, kontinuiteten och konkurrenskraften i er leverantörskedja.

OneMore Secure levererar en process och en plattform för företag att säkra leverantörskedjan på det mest effektiva sättet genom att skicka ut en säkerhetsdeklaration till underleverantörer. Säkerhetsdeklarationen syftar till att ni ska få koll på deras systematiska arbete med cybersäkerhet samt ge möjlighet att bevaka om leverantörer över tid presterar enligt kraven.

Deklarationen täcker 40 kontroller inom områden som:

  • IT-säkerhet

  • Informationssäkerhet

  • GDPR

  • Säkerhetskultur

Svensk Handels medlemmar får 20 % rabatt på OneMore Secures årsabonnemangs ordinarie pris.

robert-&-matti.jpg

Faktaruta "Om OneMore Secure"

OneMore Secure bildades med ett uppdrag att skapa jämlikhet för små och medelstora företag när det kommer till cybersäkerhet. Alla företag arbetar med sin säkerhet i olika utsträckning, men har kanske inte en tydlig bild av hur. Vi vill att du ska kunna fokusera på det du är bäst på, samtidigt som vi gör det vi är bäst på; cybersäkerhet. Säkerhet inte är något du har, utan vad du gör. Det ska vara lätt att göra säkerhet rätt.

Partnerskap med Stöldskyddsföreningen
OneMore Secure har ett partnerskap med SSF Stöldskyddsföreningen vilket innebär att OneMore Secures tjänst följer SSFs norm, SSF 1101 Cybersäkerhet Bas. Detta är en norm som borgar för en enhetlig systematik gällande cybersäkerhet. OneMore Secure har också ett partnerskap med SBSC - Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering som certifierar enligt SSF 1101 Cybersäkerhet Bas.

Är du nyfiken?

Ta kontakt med OneMore Secure här >


Detta erbjudande ingår som en förmån inom ramen för ditt företags medlemskap i Svensk Handel. OneMore Secure är självständigt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till OneMore Secure. Du kan läsa mer om hur OneMore Secure hanterar dina personuppgifter i deras integritetspolicy.

Kontaktperson på Svensk Handel

eleonor-dahlberg1.jpg

Eleonor Dahlberg

Partneransvarig

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.