Hoppa till innehåll

Skaffa dig säkra rutiner för behandling av personuppgifter utanför EU.

95bf7b6838b247e9a8553d9277e69a36.jpg

När personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES (ett s.k. tredjeland) gäller särskilda bestämmelser  som förbjuder överföring om inte personuppgifterna skyddas på samma adekvata skyddsnivå som följer av GDPR.

Det ställs alltså långtgående krav på personuppgiftsansvariga som vill överföra personuppgifter till tredje land, något som förtydligas av Schrems II-domen. Som medlem i Svensk Handel erbjuder vi dig ett paket med dokument till hjälp för kartläggningens olika delar.

Utbildningspaketet innehåller följande moment:

1. Mall för rutin för kontroll av personuppgiftsbiträden kopplat till tredjelandsöverföringar  

Med hjälp av denna rutin kan ni säkerställa fortlöpande kontroll avseende era personuppgiftsbiträden som överför personuppgifter till tredje land. Rutinen innehåller bland annat en frågelista som ska användas mot leverantörer i syfte att kartlägga och kontrollera i vilken utsträckning era leverantörer överför personuppgifter till ett land utanför EU.

2. Checklista för att bedöma risker 

Om ni mot bakgrund av de svar som framkommer av frågelistan i rutinen ovan upptäcker att tredjelandsöverföringar sker kan ni med hjälp av kriterierna i checklistan få en indikation på risken med behandlingen. Riskvärderingen av behandlingen ligger sedan till grund för den legala bedömningen av tredjelandsöverföringen.

3. Mall för dokumentation av tredjelandsöverföringen

Mallen används som ett internt beslutsunderlag där ni redogör för bedömningen av skyddsåtgärderna och tar beslut om skyddsåtgärderna är tillräckliga för att kunna genomföra tredjelandsöverföringen på ett legalt sätt.

4. Uppdatering av PUB-avtal

I paketet ingår även en granskning och uppdatering av er befintliga PUB-avtalsmall relaterat till tredjelandsöverföringar.

5. Rådgivning

I paketet ingår även två (2) fria rådgivningstimmar som du kan använda till att få hjälp av våra jurister i samband med ifyllandet av dokumenten i paketet.

Om du är intresserad av paketet är du välkommen att höra av dig till dataskyddsspecialisterna på Svensk Handel Juridik. Som medlem i Svensk Handel har ni rabatterat medlemspris på 55 000 kr ex. moms för hela paketet.

 

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.