Hoppa till innehåll
Svensk Handels Cookiepolicy

Denna cookiepolicy innehåller information om cookies som Svensk Handel använder på sina webbplatser och digitala tjänster.

Svensk Handel kan komma att uppdatera denna cookiepolicy. Du hittar alltid den senaste versionen här på svenskhandel.se.

Du kan ändra hur cookies sparas för dig här.

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (exempelvis mobil, dator eller surfplatta). En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigationen på webbplatsen.

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar i din dator tills du tar bort dem eller tills de löper ut).

 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

 • Tredjepartscookies (cookies som sätts av en tredje parts webbplats).

Dessa cookies kategoriseras sedan av oss beroende på användningsområde. Läs mer under ”Vilka cookies använder vi?”

Nödvändiga cookies
Dessa är nödvändiga för att erbjuda grundläggande tjänster så som att kunna logga in på och använda medlemssidorna. Om du väljer att stänga av dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja de tjänster som finns på dessa sidor.

Funktionscookies
Dessa behövs för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, exempelvis för att bilder ska visas optimalt i den enhet du använder. Om du inte accepterar dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja den fulla funktionaliteten som webbplatsen erbjuder.

Analys- & anpassningscookies
Dessa används för att exempelvis utveckla webbplatsen så att användarupplevelsen kan förbättras kontinuerligt genom bland annat utvärdering och analys av sök- och användarbeteenden inom och utanför Svensk Handels webbplatser. Svensk Handel använder i detta syfte Google Analytics som samlar in data om besökarna vad gällande målgrupp och beteende.

Marknadsföringscookies
Dessa cookies sätts inte av Svensk Handel utan av samarbetspartners. De ger dig möjlighet att dela och gilla innehåll på webbplatsen. De möjliggör även att Svensk Handel kan kommunicera med och rikta relevant marknadsföring gentemot dig.

Svensk Handel använder cookies för olika syften:

Leverera vår webbplats och våra digitala tjänster
För att du ska kunna besöka vår webbplats och våra digitala tjänster används cookies. Cookies gör det möjligt för oss att leverera hela och delar av de tjänster som du efterfrågar. Dessa cookies är således av karaktären nödvändiga. Följande cookies används för att kunna leverera vår webbplats och våra digitala tjänster.

Namn på cookie

Typ av cookie

Syfte

Lagringstid

Källa

__Secure-next-auth.callback-url

Sessionscookie
Förstapartcookie

Används för att hålla reda på händelser under ett besök för att hjälpa besökaren. 

Förfaller när webbläsaren stängs. 

svenskhandel.se 

__Host-next-auth.csrf-token

Sessionscookie
Förstapartcookie

Används för att hålla reda på händelser under ett besök för att hjälpa besökaren. 

Förfaller när webbläsaren stängs. 

svenskhandel.se

__Secure-next-auth.session-token

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används för autentisering av sidbehörigheter. Sätts bara för besökare som loggar in.

30 dagar 

svenskhandel.se


Förbättring av användarupplevelsen
Din upplevelse av vår webbplats är viktig för oss. För att se till att din användning blir så enkel och smidig så möjligt använder vi cookies för att utvärdera och analysera våra besökares användning av våra tjänster. Detta gör det möjligt för oss att anpassa våra sidor och tjänster efter dina intressen och behov. Följande cookies används för att förbättra användarupplevelsen.

Namn på cookie

Typ av cookie

Syfte

Lagringstid

Källa

_ga

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används av Google Analytics för att skilja en användare av webbplatsen från en annan.

2 år

svenskhandel.se 

_gid

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används av Google Analytics för att samla information om hur användaren rör sig mellan olika sidor på webbplatsen.

24 timmar

svenskhandel.se

_gat

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används för att begränsa antalet anrop till Google Analytics om webbplatsen får väldigt mycket trafik.

1 minut

svenskhandel.se

_atuvc

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används för delning av innehåll på sociala medier.

13 månader

svenskhandel.se

_atuvs

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används för delning av innehåll på sociala medier.

30 minuter

svenskhandel.se

_atrfs

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Används för delning av innehåll på sociala medier.

Förfaller när webbläsaren stängs

svenskhandel.se

cookie_consents

Varaktig cookie
Förstapartcookie

Sätts när användaren godkänner eller avvisar användningen av cookies på webbplatsen

1 år

svenskhandel.se


Marknadsföring
Cookies gör det möjligt för oss att kommunicera med dig och visa dig erbjudanden även när du lämnar vår webbplats eller våra digitala tjänster. Det är detta som ofta kallas för retargeting. Följande cookies används i marknadsföringssyfte.

Namn på cookie

Typ av cookie

Syfte

Lagringstid

Källa

fr

Varaktig cookie
Tredjepartcookie

Används av Facebook för utloggade användare i annonseringssyfte. 

3 månader

facebook.com

euid

Varaktig cookie
Tredjepartcookie

Används för retargeting (remarketing).

1 år

emerse.com

loc

Varaktig cookie
Tredjepartcookie

Används för att fastställa hur användare som delar information med varandra finns geografiskt.

13 månader

addthis.com

uvc

Varaktig cookie
Tredjepartcookie

Spårar hur ofta samma användare påträffas.

13 månader

addthis.com

xtc

Varaktig cookie
Tredjepartcookie

Registrerar användarens delning av innehåll via sociala medier.

13 månader

addthis.com


Svensk Handel lämnar inte ut någon personlig identifierbar information från lagringen av cookies till tredje part.

Vill du ta bort redan sparade cookies eller förhindra att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Det finns även funktioner där som gör det möjligt för dig att välja vilka cookies du vill stänga av. Du kan själv styra vilka cookies som läggs på din dator direkt via din webbläsare. Följ länkarna nedan för instruktioner hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna. Om du väljer att stänga av eller förhindra cookies kan det dock medföra att vissa av webbplatsens funktioner, tjänster och gränssnitt inte fungerar.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Safari
Safari iOS

Vill du läsa mer om cookies kan du bl.a. göra detta på Kommunikationsmyndigheten PTS webbplats och på minacookies.se.

För hela Svensk Handel är personlig integritet viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Särskilt om integritet och behandling av personuppgifter för fackliga företrädare, medparter, motparter, vittnen och fler. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Personuppgiftsansvarig 

För de behandlingar som sker inom Svensk Handels verksamhet är Svensk Handel personuppgiftsansvarig (Föreningen Svensk Handel, org. 802001-3630, och Svensk Handel AB, 
org. nr. 556025-8807, 103 29 Stockholm, Sverige). För vissa behandlingar, såsom till exempel medlemsregistret, använder vi gemensamma system med Svenskt Näringsliv. Ansvaret mellan oss och Svenskt Näringsliv är då reglerat i avtal. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 

Generellt 
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv har offentliggjort informationen. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in. Mer information om hur Svensk Handel behandlar dina personuppgifter framgår av tabellerna nedan.  

1. ADMINISTRATION AV MEDLEMSKAP  

I samband med ert medlemskap kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna administrera medlemskapet och för att vi ska kunna kommunicera med er angående, t.ex. inträde och utträde. Vi kan därför behöva behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos våra medlemsföretag. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Administration av inträde, överlåtelse, utträde av medlemskap i Svensk Handel 

 • Fakturering av medlemsavgift 

 • Registrering av medlemmar så att de kan få tillgång till Svensk Handels medlemsportal 

 • Skapande av användarkonto 

 • Utskick av kallelser till Svensk Handels stämma 

 • Utbetalning av konfliktersättningar. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

 • Allergier 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna administrera medlemskap och medlemsförmåner enligt det avtal som träffats mellan Svensk Handel och medlemsföretaget i samband med inträdet i Svensk Handel. 

Lagringstid 

Senast 3 år efter att ditt företag träder ur Svensk Handel. 

2. ADMINISTRATION AV CERTIFIERINGEN TRYGG E-HANDEL 

I samband med certifieringen kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna administrera certifieringen och för att vi ska kunna kommunicera med er angående, t.ex. certifieringen. Vi kan därför behöva behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos våra Trygg E-handlare. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Administrering av ansökan och registrering av certifiering. 

 • Administration kring fakturering och betalning relaterat till certifieringen. 

 • Kommunikation med Trygg E-handlaren rörande frågor som rör certifieringen Trygg E-handel. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Mottagare av personuppgifter 

Leverantör av CRM-system, leverantör av faktureringssystem, leverantör av marknadsföringsverktyg och leverantör av avtalssigneringssystem. 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna dokumentera och administrera information som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden enligt certifieringsavtalet på ett effektivt och korrekt sätt. 

Lagringstid 

Vi sparar personuppgifterna så länge som ert företag är certifierad Trygg E-handlare. 

3. GE MEDLEMSSERVICE 

Servicen till våra medlemmar är en viktig del i vårt arbete och vi arbetar alltid för att hantera ett medlemsärende så skyndsamt som möjligt. I samband med detta kan vi behandla personuppgifter. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Administration av medlemsärende, t.ex. registrering av ärendet, hantering av förfrågan och uppföljning av ärendet 

 • Utvärdering av enskilda ärenden eller vår medlemsservice i stort, t.ex. genom utskick av enkäter. 

 • Förmedling av information (t ex kontaktuppgifter) mellan medlemsföretag som önskar samarbeta kring bemanning vid tillfälliga och förändrade arbetsmarknadsförhållanden. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

 • Ärenderelaterad korrespondens 

Laglig grund 

Vårt och medlemsföretagets berättigade intresse av att kunna ge en bra och effektiv service till medlemmar i enskilda medlemsärenden och andra ärenden som rör våra medlemmar. 

Lagringstid 

Senast 3 år efter att ditt företag träder ur Svensk Handel. 

4. TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER INOM RAMEN FÖR CERTIFIERINGEN TRYGG E-HANDEL 

Som certifierad Trygg E-handlare har du tillgång till vissa tjänster som t.ex. juridisk rådgivning. I samband med utnyttjande av någon av våra tjänster kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos våra Trygg E-handlare. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Administrering av förfrågan avseende utnyttjande av tjänster. 

 • Administration kring fakturering och betalning relaterat till våra tjänster. 

 • Kommunikation med företaget rörande frågor som rör tjänsterna. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Mottagare av personuppgifter 

Leverantörer av tjänster, t ex juridisk rådgivning. 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna ge en bra och effektiv service till Trygg E-handlaren i enskilda ärenden. 

Lagringstid 

Vi sparar personuppgifterna till dess att de har överlämnats till relevant tjänsteleverantör. 

5. TILLHANDAHÅLLA TIPSFUNKTION FÖR CERTIFIERINGEN TRYGG E-HANDEL 

Ibland går det fel vid köp på nätet och då är det lätt att det uppstår frustration. Eftersom våra Trygg E-handlare ska följa våra krav gällande certifieringen är vi angelägna om att få veta om så inte sker. Individer har därför möjlighet att lämna in ett tips till oss via ett formulär på Trygg E-handels hemsida. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Registrering och administrering av det inlämnade tipset. 

 • Kommunikation med individen rörande det inlämnade tipset. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Mottagare av personuppgifter 

Leverantör av marknadsföringsverktyg. 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna hantera tips om Trygg E-handlare för att se till att de uppfyller kraven för certifieringen. 

Lagringstid 

Vi sparar personuppgifterna till dess att ärendet är avslutat. Notera att vissa uppgifter också kan sparas enligt punkt 11 i syfte att föra statistik över inkomna tips. Läs mer under punkt 11 (Utveckling, förbättring och utvärdering av vår verksamhet). 

6. MARKNADSFÖRING 

Det är mycket som händer inom Svensk Handel och vi jobbar ständigt för att underlätta för dig som medlem genom att ge dig bra förmåner, information om de senaste nyheterna och annan kommunikation som vi tror kan vara intressant för dig. Som utsedd kontaktperson på ditt företag får du automatiskt vår kommunikation, men vi kan också registrera dig om du har uttryckt intresse för vår verksamhet, t.ex. anmält dig till vårt nyhetsbrev, deltagit på något av våra event eller seminarier eller annars varit i kontakt med oss. Vi utför också statistiska analyser kopplat till vår marknadsföring för att vi ska bli ännu bättre i vår kommunikation med våra medlemmar. För att kunna skicka marknadsföring till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. 

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i policyn). 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Utskick av direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev, utskick av medlemsförmåner, erbjudanden avseende medlemskap i Svensk Handel och andra erbjudanden) via post, e-post, sms eller i andra digitala kanaler (t ex i sociala medier). Vi kan även komma att kontakta dig via telefon för att informera dig om erbjudanden avseende medlemskap i Svensk Handel.

 • Utskick av direktmarknadsföring från våra samarbetspartners via post, e-post, sms eller i andra digitala kanaler. 

 • Framtagande av marknadsföringsmaterial från våra seminarium/event, t.ex. bearbetning av fotografier, filminspelningar eller ljudupptagningar. 

 • Framtagande av analyser och statistik över våra användares och besökares användning och interaktion med oss, t.ex. statistik över besöksflöden på vår webbplats eller respons på våra marknadsföringsutskick. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Mottagare av personuppgifter 

Vi kan lämna ut organisationsnummer eller kontaktuppgifter till våra samarbetspartners för att du som medlem ska få ta del av förmånliga erbjudanden relevanta för er verksamhet, t.ex. bättre kortavtal eller lägre priser på betallösningar eller försäkringar. 

Laglig grund 

Vårt och våra samarbetspartners berättigade intresse av att kunna marknadsföra Svensk Handel och våra tjänster och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få bra medlemsförmåner och relevant kommunikation. 

Lagringstid 

Det som inträffar först av (1) att du invänder mot vår marknadsföring alternativt (2) 1 år efter att ditt företag träder ur Svensk Handel, eller (3) för dig som är Trygg E-handel 2 år från din senaste aktivitet. Med aktivitet avses att ert företag har anlitat våra tjänster, att du deltagit på något av våra seminarier, kontaktat oss eller annars uttryckt intresse för våra tjänster.  

7. EVENT, NÄTVERK OCH UTBILDNING 

Ibland arrangerar vi event och nätverksträffar för att informera om vårt arbete, nyheter, rapporter och annan liknande information. Olika avdelningar inom Svensk Handel arrangerar också kurser, seminarier och webbinarier inom bl.a. arbetsrätt för medlemsföretag och andra relevanta intressenter. Deltagare kan frivilligt anmäla sig till våra event, nätverksträffar och utbildningar som vi anordnar. I samband med detta behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna administrera och genomföra eventet, nätverksträffen eller utbildningen. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Registrering och administration av deltagande på eventet, nätverksträffen eller utbildningen 

 • Kommunikation med deltagare innan och under eventet, nätverksträffen eller seminariet gällande frågor som rör detta 

 • Kommunikation via e-post och sms från utvalda utställare med budskap om monterplats, talartid eller liknande i anslutning till ett event. 

 • Publicering av film och/eller bilder från genomfört event eller genomförd utbildning 

 • Administration och genomförande av tävlingar i samband med ett event 

 • Administration och tillhandahållande av mötesbokning för nätverkande mellan våra deltagare innan och under ett event 

 • Uppföljning och utvärdering av genomfört event, nätverksträff eller utbildning, t.ex. genom utskick av enkäter. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Allergier (om mat ingår på eventet eller seminariet) 

 • Resultat från utvärderingar 

 • Videoinspelning och/eller bild 

Mottagare av personuppgifter 

Vi kan lämna ut deltagarlistor till externa föreläsare eller andra företag, t.ex. utställare, som vi anordnar seminariet eller eventet med. Vi kan också lämna ut deltagarlistor till andra deltagare på eventet för att möjliggöra nätverkande mellan våra deltagare. Bilder som tas på våra event eller seminarier kan också komma att delas med våra samarbetspartners för respektive event. 

Laglig grund 

Vårt och deltagarnas berättigade intresse av att kunna administrera och genomföra ett event, en nätverksträff eller en utbildning. Om du deltar på ett seminarium eller event i egenskap av privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på det avtal som vi ingått med dig. 

Laglig grund för allergier 

Ditt föregående samtycke. 

Lagringstid 

Senast 6 månader efter genomfört event eller seminarium. Särskilda kategorier av personuppgifter raderas direkt efter genomfört seminarium eller event. 

8. INKÖP AV TJÄNSTER ELLER PRODUKTER 

När vi köper in tjänster eller produkter från våra leverantörer kommer vi att behandla personuppgifter om våra leverantörers kontaktpersoner. Detta gör vi för att kunna upprätthålla en bra affärsrelation och för att uppfylla åtaganden i relevant leverantörsavtal. I samband med ett seminarium eller event kan vi också anlita externa föreläsare och vi behöver då behandla deras personuppgifter. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Kommunikation med företagskontakter rörande beställning och åtaganden enligt det avtal som vi ingått med företaget. 

 • Annan kommunikation avseende vår affärsrelation. 

 • Kommunikation med externa föreläsare inför ett seminarium eller event, inklusive uppföljning och utvärdering efter genomförande. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Mottagare av personuppgifter 

E-postleverantör och leverantör av avtalssigneringssystem. 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att upprätthålla en bra affärsrelation och uppfylla våra åtaganden i relevant leverantörsavtal eller uppdragsavtal, t.ex. i förhållande till externa föreläsare. 

Lagringstid 

Den tidpunkt som inträffar sist av (i) utgången av vårt avtal eller seminariets/eventets genomförande eller (ii) utgången av vår reklamationsrätt enligt avtal (eller lag om tillämpligt). 

9. PÅVERKANSARBETE 

Näringspolitik är en del av Svensk Handel som bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare gällande frågor som är viktiga för handelsnäringen och vid ny lagstiftning genom att exempelvis besvara remisser och administrerar nätverk för handelsnäringen. I vissa fall kommer Näringspolitik att behandla personuppgifter vid utförandet av sitt uppdrag. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Kontakt och kommunikation med beslutsfattare rörande frågor som är viktiga för Svensk Handels medlemmar 

 • Informationsutbyte med andra branschorganisationer eller relevanta aktörer, inklusive informationsutbyte i digitala kanaler (t.ex. Twitter). 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning 

 • Politiska åsikter 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna bedriva påverkansarbete mot beslutsfattare som är viktiga för handelsnäringen. 

Laglig grund för politiska åsikter 

Uppgift om politisk tillhörighet behandlas bara i den utsträckning en registrerad har ett politiskt uppdrag. Det rör sig med andra ord om en offentliggjord uppgift. 

Lagringstid 

För detta ändamål är det svårt att på förhand ange hur länge vi sparar dina personuppgifter eftersom det kan bero på utgången vid val, ärendehantering hos lagstiftaren och relevanta remissinstanser och myndigheter. Vi har istället inför rutiner för att gå igenom våra register senast 4 år efter utgången av det år då uppgifterna samlades in. 

10. TÄVLINGAR 

Ibland vill vi anordna tävlingar och erbjuda en möjlighet att vinna fina priser. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande. 

 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen. 

 • Vi bekräftar din identitet och ålder. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Befattning och företag 

 • Tävlingsbidrag 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar. 

Lagringstid 

Senast 3 månader efter tävlingen genomförande. 

11. UTVECKLING, FÖRBÄTTRING OCH UTVÄRDERING AV VÅR VERKSAMHET 

För att kunna se till att vi kan förbättra våra erbjudanden kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet. För att skydda individers integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera eller pseudonymisera personuppgifterna så att det rör sig om statistiska data som vi inte kan koppla direkt till en enskild individ. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Insamling, registrering, bearbetning och analys av statistiska underlag för att bl.a. kunna förstå besöksflöden på vår webbplats, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick, säljstatistik eller förändringar och trender kopplat till olika branscher 

 • Insamling, registrering, bearbetning och analys av resultat från utvärderingar och annan feedback relaterat till våra tjänster. 

 • Ta fram rapporter och statistik för uppföljning, administration, planering och utvärdering av vår verksamhet. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Statistiska underlag avseende bl.a. besöksflöden på vår webbplats, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick. 

 • Avidentifierade resultat från utvärderingar och annan feedback relaterat till våra tjänster. 

 • IP-adress och andra tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra, utvärdera och generellt effektivisera vår verksamhet. 

Lagringstid 

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 5 år kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. 

12. RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER 

Det finns flera lagar som Svensk Handel som organisation behöver följa. Vissa av dessa lagar kräver att personuppgifter behandlas. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser som vi måste följa enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen) eller behandling som är nödvändig i samband med ett tillsynsärende). 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Företag 

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Mottagare av personuppgifter 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar. 

Laglig grund 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag. 

Lagringstid 

Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information i samband med fakturering. 

13. SÄKERHETSARBETE OCH FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK ELLER FÖREBYGGA, FÖRHINDRA OCH UTREDA BROTT 

För att kunna se till att vi skyddar din integritet och för att skapa trygghet i vår verksamhet arbetar vi aktivt med vårt säkerhetsarbete så att vi t.ex. kan förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster, obehörigt tillträde till våra lokaler eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot vår organisation. För detta syfte kan personuppgifter behandlas. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Utförande av kamerabevakning 

 • Administration och genomförande av loggning av in- och utpassering till lokaler 

 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor till våra tjänster 

 • För att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. 

 • Utförande av åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn 

 • Videoinspelningar från kamerabevakning 

 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) 

 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform) 

 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används. 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla säkra tjänster, att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Svensk Handel. 

Lagringstid 

36 månader efter utgången av det år då uppgifterna samlades in. Bilder från kamerabevakning sparas i två månader efter insamlingen. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk. 

För medarbetare i medlemsföretag 

För medarbetare i medlemsföretag kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som nämnts ovan. Detta är främst kopplat till arbetsgivarens medlemskap och gäller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera medlemskapet och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner i samband med inkoppling av kollektivavtal, kollektivavtalsförhandlingar, fackliga förhandlingar, arbetsrättslig rådgivning och tvister i domstol. Det kan också röra sig om uppgifter avseende medlemskap i olika arbetsgrupper. Läs mer om detta i Särskilt om integritet och behandling av personuppgifter avseende fackliga företrädare, medparter, motparter, vittnen med flera.  

Hur vi behandlar personuppgifter kopplat till Varningslistan 

Säkerhetsavdelningen på Svensk Handel ger dagligen råd och stöd direkt till handelns företag. Varningslistan finns publicerad på Svensk Handels hemsida och varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. I samband med Varningslistan kan vi komma att behandla dina personuppgifter. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet 

 • Vi tar emot klagomål på företag 

 • Vi publicerar varningar för företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande 

 • Vi administrerar kommentarsfältet kopplat till publicerade varningar 

Kategorier av personuppgifter 

 • Organisationsnummer (om enskild firma) 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter 

 • Fritextfält 

Laglig grund 

Vårt berättigade intresse av att kunna varna handelns företag för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. 

Mottagare av personuppgifter 

Myndigheter 

Lagringstid 

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål, t.ex. kriterier för att kontrollera om publicering på Varningslistan fortfarande är eller kan bli aktuell mot bakgrund av inkomna klagomål. 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter? 

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi samla in personuppgifter via tredje part.  

Källa för insamling 

Typ av personuppgifter 

Medlemsföretag (exempelvis när medlemsföretag ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter (såsom) samlas in om personer i ledande roller på företaget) 

Namn och kontaktuppgifter 

Bolagsverket via tjänsten Bisnode 

Namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer (personuppgift om enskild firma) 

Externa sidor 

Offentliggjorda uppgifter om politisk tillhörighet 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Personuppgiftsbiträden 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om när bolag inom vår koncern behandlar personuppgifter för vår räkning eller när vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och de behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.  

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer samt samarbetspartners för våra medlemsförmåner. Vi kan vidare komma att lämna ut personuppgifter till Svenskt Näringsliv och andra av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer (och deras bolag) i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Svensk Handel kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som till exempel polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi uppmuntrar dig att läsa deras information om hur de behandlar dina personuppgifter. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. 

För visst IT-stöd kan uppgifterna överföras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES. 

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p.g.a. lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat. Specifika lagringstider hittar du i tabellerna under rubriken ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?”. 

Notera att uppgifter som samlas in för enskilda ändamål kan komma att sparas under en längre tid än vad som framgår ovan eftersom samma uppgifter kan användas för andra ändamål med en längre lagringstid. Exempelvis kan uppgifter som vi samlar in i samband med medlemskapet (ändamål 1) användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som rör Svensk Handels verksamhet (ändamål 8). 

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter. 

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång) 

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse 

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om. 

Rätt till radering 

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om: 

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.  

 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 

 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt. 

 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för  

 • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke 

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas. 

Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. 

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter. 

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke. 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling 

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Vi kommer då göra en bedömning av om det finns avgörande berättigade skäl som gör att vi trots din begäran måste fortsätta lagra dina uppgifter. Du har också alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. 

Rätt att återkalla ett lämnat samtycke 

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.  

Hantera dina rättigheter 

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Ladda ner detta dokument och svara på frågorna samt underteckna det. Maila därefter det ifyllda dokumentet till gdpr@svenskhandel.se. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Svensk Handel. 

Hur hanterar vi personnummer? 

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret. 

Tillsynsmyndighet 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se. 

Kollektivavtal om Svensk Handels behandling av personuppgifter 

Svensk Handel har tecknat kollektivavtal med Handelsanställdas förbund, Unionen och Akademikerförbunden om behandling av personuppgifter. Avtalet reglerar endast behandlingar som görs av förbunden. Det gäller alltså inte för medlemsföretagens behandling av personuppgifter och saknar därför betydelse vid bedömningar på lokal nivå. 

Kollektivavtal rörande skyldighet att föra register i vissa avseenden m.m. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: gdpr@svenskhandel.se, eller via telefon på: 010-47 18 500 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.  

Mer information

Svensk Handels webbplats presenterar organisationens verksamhet, mål och syfte. På webbplatsen publiceras nyhetsmaterial med anknytning till och intresse för handeln. För medlemmar i Svensk Handel erbjuds ett omfattande utbud av information, rådgivning och tjänster.

Denna sida är en sammanställning av information och tips som kan underlätta ditt besök på Svensk Handels webbplats.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.