Svensk Handel AB

Svensk Handel AB är ett tjänsteföretag vars näringsdrivna verksamhet riktar sig mot handelsföretag inom detalj- och partihandel.

Bolaget erbjuder tjänster inom rådgivning, förhandling, utredning- och påverkansuppdrag samt kurser, event, media, mm. Fokus ligger på uppdrag inom arbetsmarknad, affärsutveckling, företagsrådgivning och branschuppdrag.

Svensk Handel AB erbjuder sina tjänster i först hand till handelsföretag som via sitt medlemskap i intresseföreningen Svensk Handel valt att teckna abonnemang. Övriga målgrupper är handelsföretag som i kedjor eller annan branschsamverkan tecknat särskilt avtal med bolaget, alternativt väljer att på egen hand anlita bolagets tjänster enligt konsulttaxa.

Bolaget arbetar med rådgivning inom många olika områden men med särskilt fokus på handelns ansvar, utveckling och lönsamhet. Utöver enskild företagsrådgivning påtar sig bolaget företags- och/eller branschspecifika uppdrag vars syfte är att uppmärksamma politiker, myndigheter och massmedia om företagens marknadsförutsättningar med syfte att förbättra för handeln som företagande och de enskilda uppdragsgivare som anlitar våra tjänster.

Malin Winbom