Betalning med kort i butik

Så här jobbar Svensk Handel med betalfrågor

Svensk Handel bevakar kontinuerligt betalmarknaden för att säkerställa att framtidens betallösningar är snabba, enkla och säkra, samt tillgängliga, transparenta och kostnadseffektiva.

Svensk Handel med- och samverkar i ett antal nätverk, samt driver en referensgrupp där representanter med olika perspektiv på betalmarknaden finns med. 

Så här driver vi arbetet med betalfrågor

  • Svensk Handel arbetar aktivt för att få fram tillgängliga, tillförlitliga, säkra och kostnadseffektiva betallösningar för svensk detaljhandel.
  • Svensk Handel, Samtrafiken, SvePark och Visita samverkar för att driva gemensama frågor kring betalningar. Vi för en kontinuerlig dialog med samtliga aktörer inom betalbranschen.
  • Svensk Handel för löpande diskussioner med Card Payment Sweden för tillsammans utveckla kortbetalningar för alla berörda parter.
  • Svensk Handel sitter med i Svensk Riksbankens expertgrupper, Betalrådet och Kontanthanteringsrådet.
  • Svensk Handel har en referensgrupp Svensk Handel Betalgrupp. Inom gruppen behandlas och diskuteras svenska detaljhandelns betalningsfrågor.
  • Svensk Handel medverkar i EuroCommerce Payment Committee. På agendan står europeiska handlares frågor kring betalningar.
  • Svensk Handel medverkar i Ecommerce Europes Digital transaction working Committee där vi driver e-handlarnas frågor kring betalningar. 
  • Vi upphandlar kontinuerligt ramavtal för kortavgifter, kortterminaler och mobila betallösningar för att sänka medlemsföretagens kostnader.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Bengt Nilervall
Kategori: Betalfrågor