Brexit – nyheter och rådgivning

På den här sidan har vi samlat all information om brexit. En kostnadsfri guide, en checklista, brexitnyheter och mer.

Svenska handelsföretag har betydande verksamhet i Storbritannien. Med en total detaljhandelsförsäljning som översteg 30 miljarder svenska kronor 2016 och med 300–400 butiker, samt e-handelsexport till ett uppskattat värde av flera hundra miljoner svenska kronor är Storbritannien en av de viktigaste nationella marknaderna för svenska handelsföretag.

Många av de regler som i dagsläget styr handeln med Storbritannien är harmoniserade på EU-nivå och en brexit innebär att dessa regler måste omförhandlas. Det är därför viktigt att de företag som handlar med Storbritannien metodiskt går igenom vilka områden som kan innebära en utmaning för det egna företaget i och med brexit, i syfte att i möjligaste mån undvika ökade kostnader och administration.

Det rör sig exempelvis om regler för tullnivåer och kvoter, arbetsrättsliga regler, dataskydd, konsumenträttsliga regler och produktsäkerhetsregler. Det handlar också om sådana frågor som energimarknadslagstiftning och etableringsfrihet.

På den här sidan har vi samlat all information om brexit. Ta del av Svensk Handels kostnadsfria brexitguide nedan. Där hittar du även en smidig checklista för förberedelser inför brexit.

Till höger hittar du Brexitnytt och en tidslinje som hjälper dig att följa utvecklingen.

På grund av det mycket oklara läget i brexit-processen kommer Brexitnytt återupptas igen när diskussionerna återigen handlar om sakfrågor och inte interna politiska processer i Storbritannien. Svensk Handel kommer löpande fortsätta publicera checklistor, uppdaterad information och vägledningar om hur företag bör förbereda sig alltefter läget förändras.

Publicerad: 2018.10.25 Senast uppdaterad: 2018.10.25 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-08-31 21:45
31 aug 2019 kl 21:45

Really? Senast uppdaterad: 2018.10.25 Really! That's8 months ago!