Brexit – nyheter och rådgivning

På den här sidan har vi samlat all information om brexit. Ta del av Svensk Handels kostnadsfria brexitguide. Här hittar du även en smidig checklista för förberedelser inför brexit.

Svenska handelsföretag har betydande verksamhet i Storbritannien. Med en total detaljhandelsförsäljning som översteg 30 miljarder svenska kronor 2016 och med 300–400 butiker, samt e-handelsexport till ett uppskattat värde av flera hundra miljoner svenska kronor är Storbritannien en av de viktigaste nationella marknaderna för svenska handelsföretag.

Många av dagens regler är EU-regler

Många av de regler som i dagsläget styr handeln med Storbritannien är harmoniserade på EU-nivå och en brexit innebär att dessa regler måste omförhandlas. Det är därför viktigt att du som företagare som handlar med Storbritannien metodiskt går igenom vilka områden som kan innebära en utmaning för ditt företag i och med brexit, i syfte att i möjligaste mån undvika ökade kostnader och administration.

Det rör sig exempelvis om regler för tullnivåer och kvoter, arbetsrättsliga regler, dataskydd, konsumenträttsliga regler och produktsäkerhetsregler. Det handlar också om sådana frågor som energimarknadslagstiftning och etableringsfrihet.