UTP-lagen

Så anpassar du din verksamhet till den nya UTP-lagen – vägledning för dig som medlem.

Sedan den 1 november 2021 gäller den nya UTP-lagen. För dig som är köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter har Svensk Handel tagit fram en vägledning som ska underlätta vid kontakt med leverantörer.

Du som är aktör inom jordbruks- och livsmedelskedjan och som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter, exempelvis som grossist, dagligvaruhandlare eller kioskägare omfattas av den nya lagen om förbud mot otillbörliga affärsmetoder, den så kallade UTP-lagen.

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Handel Juridik tagit fram en vägledning och en kort sammanfattning av lagen. Arbetet har skett i nära samarbete med representanter från medlemsföretag.

Vägledningen ger svar på:

  • När UTP-lagen ska tillämpas.
  • Vad ”otillbörliga handelsmetoder” egentligen innebär.
  • Hur ett tillsynsärende kan gå till och vilka verktyg tillsynsmyndighetens har.

Ladda ner: En kort sammanfattning av lagstiftningen (pdf).

Stefan Kvarfordt
Publicerad: 2021.06.14 Senast uppdaterad: 2021.10.06