Viktigt om dataskydd

En av de stora vinsterna med digitaliseringen är tillgången till data. Med hjälp av dataanalys får handelsföretag kunskap om sina kunder och deras konsumtionsmönster, hur processer fungerar och kan effektiviseras och hur nya affärsmodeller ska utvecklas. 

Tillgång till data och dataanalys är en av de viktigaste nycklarna till digital framgång. Det handlar om möjligheten att få analysera data för att utveckla sitt erbjudande och sin affärsmodell och om att data ska få överföras fritt inom EU utan krav på datalagring i olika länder.

Mycket av den data som samlas in och analysera kommer från individers beteenden i olika digitala kanaler, data som då kan innehålla personuppgifter. Det behövs ett harmoniserat och balanserat regelverk för skydd av data och dataöverföringar, innehållande ett gott skydd för den personliga integriteten utan att förhindra datadriven innovation och effektiva affärsmodeller.

GDPR-reglerna är en förordning vilket innebär att alla länder inom EU kommer att ha samma regler. Förordningen ersätter nuvarande regler, i Sverige Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på företag och organisationer att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

Publicerad: 2017.09.12 Senast uppdaterad: 2022.11.17