Det här gör Svensk Handel på hållbarhetsområdet

Det ställs idag stora krav på att handelsföretagen ska ta socialt och miljömässigt ansvar – både i sin egen verksamhet och för hur varorna på butikshyllorna produceras och konsumeras. Att bidra till en hållbar framtid är handelns viktigaste utmaning.

Svensk Handel verkar för att

 • Öka kunskapen om hållbarhetsfrågor i handeln samt inspirera till hållbarhetsarbete.
 • Öka kunskapen om handelns bidrag till ett hållbart samhälle bland beslutsfattare.
 • Regler på hållbarhetsområdet ska gälla i hela EU, helst även globalt. Nationella särregler som snedvrider konkurrensen och skapar ökad administration ska inte förekomma.
 • Det ska vara enkelt för handelsföretagen att följa lagkrav på hållbarhetsområdet. Svensk Handel bedriver lobbyarbete och bildar nätverk på olika områden, där medlemsföretag samverkar för ökad kunskap och för dialog med beslutsfattare.

Det ansvarsfulla företaget

Svensk Handel har samlat hållbarhetsfrågor i broschyren ”Det ansvarsfulla företaget”. Under rubriken ryms allt från mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet och bra arbetsvillkor till god marknadsetik, säkra produkter och att företag tar ansvar för sin miljöpåverkan och ställer sociala villkor vid inköp. 

 • Producentansvar för elektronik och hantering av elavfall i butik (WEEE)
 • Spårbarhet i leverantörskedjan för timmer och trävaror
 • Återanvändning, återvinning och minskat avfall av textil (T4RI)
 • Skadliga ämnen och EUs kemikalielagstiftning, Reach
 • Kartläggning av risker och ursprung för animaliska material
 • Regeringens handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter
 • Förslag om obligatorisk hållbarhetsrapportering
 • Förslag om förbud mot plastbärkassar
 • Förslag om skatt på vissa kemikalier i konsumentvaror
 • EUs förslag kring Cirkulärekonomi och effektivare resursanvändning
 • Naturvårdsverkets arbete kring hållbara städer och hållbar konsumtion
Publicerad: 2018.11.30 Senast uppdaterad: 2018.11.30

Skriv en kommentar