Hållbart mode

Så här jobbar vi med hållbar handel

Idag ställs stora krav på att handelsföretagen ska ta socialt och miljömässigt ansvar – både i sin egen verksamhet och för hur varorna på butikshyllorna produceras och konsumeras. Att bidra till en hållbar handel och framtid är handelns viktigaste utmaning.

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för svenska konsumenter. Fokuset på klimat- och miljöfrågor de senare åren har lett till ökad medvetenhet hos både konsumenter och företag. Konsumenter av idag vill kunna handla hållbara produkter, veta hur produkten är förpackad eller att produkten ger upphov till så lite växthusgaser som möjligt under processen från råvara till konsumtion. Det berör alla, i alla led i konsumtionskedjan.

Svensk Handel verkar för att

 • Öka kunskapen om hållbarhetsfrågor i handeln samt inspirera till hållbarhetsarbete.
 • Öka kunskapen om handelns bidrag till ett hållbart samhälle bland beslutsfattare.
 • Regler på hållbarhetsområdet ska gälla i hela EU, helst även globalt. Nationella särregler som snedvrider konkurrensen och skapar ökad administration ska inte förekomma.
 • Det ska vara enkelt för handelsföretagen att följa lagkrav på hållbarhetsområdet. Svensk Handel bedriver lobbyarbete och bildar nätverk på olika områden, där medlemsföretag samverkar för ökad kunskap och för dialog med beslutsfattare.

Hållbarhetsfrågor som vi driver just nu

För närvarande arbetar Svensk Handel med följande specifika frågor:

 • Svensk skatt på kemikalier i konsumentprodukter: elektronik samt kläder och skor
 • Svensk implementering av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
 • Ett producentansvar för kläder och skor
 • Svensk skatt på plastbärkassar
 • Produktpass och ökade spårbarhetskrav för produkter
 • Svensk implementering av EU:s direktiv om förbud på vissa engångsplastprodukter
 • Svenskt förslag om skatt på engångsprodukter
 • EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi och effektivare resursanvändning
 • EU:s produktstrategi för hållbara produkter
 • Kriterier för hållbara transporter i handeln
 • Nya svenska tillsynskrav på företag som säljer material i kontakt med livsmedel (FCM)

Övriga frågor i fokus

Precis som hållbarhetsarbetet generellt så är de hållbarhetsfrågor som berör handeln en ständigt pågående process som påverkas av såväl företagens egna ambitioner, konsumenters förväntningar och förstås nya krav från den offentliga sektorn. Policyarbetet sker på såväl nationell som EU-nivå. Nedan listas några av de områden som Svensk Handel fortlöpande arbetar med:

 • Cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller
 • Hållbar plastanvändning
 • Kemikalier i varor och EU:s kemikalielagstiftning, Reach
 • Effektivare avfallshantering – utökade krav på producentansvar
 • Grön skatteväxling (miljöskatter)
 • Hållbar konsumtion
 • Säkra produkter
 • Spårbarhetskrav för produkter 
 • Återanvändning, återvinning och minskat avfall av textil (T4RI)
 • Företagande och mänskliga rättigheter - lagstiftning
 • Hållbara leverantörskedjor
 • Hållbarhetsrapportering
 • Agenda 2030
 • Handelns klimatavtryck
 • Hållbara transporter

Forum och grupper för samverkan i hållbarhetsfrågor

Svensk Handel deltar även i ett flertal konstellationer för att främja handelns hållbarhetsarbete, både inom medlemskretsen och mer utåtriktat. Nedan följer de mest centrala av dessa grupper:

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Ann Christiansson
Magnus Nikkarinen
Publicerad: 2018.11.30 Senast uppdaterad: 2018.11.30