Har du blivit anmäld till ARN?

Svensk Handel rekommenderar medlemsföretagen att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Statistik visar att Svensk Handels medlemsföretag i allmänhet agerar i enlighet med ARN:s beslut. Det är ytterst ovanligt att hitta något av Svensk Handels medlemsföretag på Råd och Röns svarta lista.

Har du som medlemsföretag blivit anmäld till ARN kan du ta kontakt med Svensk Handel Juridik för rådgivning. För att få ut så mycket som möjligt av din hjälp bör du kontakta oss så tidigt som möjligt.

Frågor och mer information
Telefon: 010-47 18 710
E-post: info@svenskhandeljuridik.se

Läs mer om Svensk Handels Juridik

Läs mer på Arn.se.

Publicerad: 2015.04.07 Senast uppdaterad: 2015.04.07 Kategori: Lagar och regler

Skriv en kommentar