Reklamation och reklamationsrätt

Om du sålt en produkt till en konsument som senare visar sig vara felaktig är du skyldig att ta emot konsumentens reklamation. 

Konsumenten kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället, men krav finns på att det måste ske inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

Publicerad: 2017.09.12 Senast uppdaterad: 2017.11.22