Garantier

Garantier är ett frivilligt åtagande från dig som säljare eller från någon i tidigare säljled, till exempel tillverkaren. När du lämnar en garanti får konsumenten rättigheter utöver de som gäller enligt de konsumenträttsliga lagarna.

Det är alltid frivilligt för dig att lämna garanti på en vara. Om garanti lämnas kan du bestämma villkoren och hur länge garantin ska gälla. Under garantitiden ansvarar du för att varan fungerar och behåller kvaliteten.

Du ska lämna tydlig information om garantins innehåll, vad som krävs för att en konsument ska kunna använda garantin och det ska framgå att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt lagen.

Så får du använda begreppet Garanti

Ordet garanti får inte användas om inte konsumenten genom garantin får mer rättigheter än vad som gäller enligt lag. En garanti ska lämnas i varaktig och läsbar form till konsumenten. 

Publicerad: 2017.04.04 Senast uppdaterad: 2017.09.12