Det här behöver du veta om tvistlösning

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Med alternativ tvistlösning menas att en tvist mellan en konsument och ett företag kan avgöras på ett effektivt och snabbt sätt utanför domstol. 

Publicerad: 2017.09.11 Senast uppdaterad: 2017.11.22