Tvist

Om säljaren och konsumenten inte kommer överens om till exempel ångerrätt, reklamation eller liknande ska säljaren informera konsumenten om att denne kan vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) för att få sin tvist prövad. 

Publicerad: 2017.09.11 Senast uppdaterad: 2017.11.22