Hoppa till innehåll

Kunskaper och insikter om handelns betydelse för samhället behöver öka hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Det finns också behov av mer forskning som stärker handeln som bransch, dess företag och de anställda i de utmaningar som handeln står inför.

Det här gör Svensk Handel

  • Har kontinuerlig kontakt med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, universitet, högskolor och politiker för att verka för fler och bättre utbildningar inom handelns område.

  • Sitter med i Skolverkets nationella programråd för Försäljnings- och serviceprogrammet vilket innebär möjligheter att påverka programmets innehåll och utveckling.

  • Samordnar ett kompetensnätverk för HR-chefer. I nätverket ingår flera av de största kedjorna inom detalj- och partihandeln.

  • Tar kontinuerligt fram relevant underlag om handelns kompetensbehov.

Vi är dessutom en part i Handelsrådet och deltar aktivt i Yrkes och kompetens-/ och Forskning och utvecklingsutskottet. Genom Handelsrådet verkar Svensk Handel för att:

  • Inspirera ungdomar genom att informera om handelns karriärmöjligheter. 

  • Säkerställa ett starkt utbud av populära och relevanta utbildningar som möter branschens kompetensbehov.

  • Arbeta för att reformera gymnasieskolans handelsutbildningar och skapa ett attraktivt och kvalitativt val för ungdomar som har intresse av att arbeta i handeln.

  • Verka för att få fler yrkeshögskoleutbildningar med handelsinriktning som kan svara mot handelns behov av expertkompetens. 

  • Försöka öka inslaget av handelsrelaterade frågor inom den högre utbildningen.

  • Få fram fler satsningar på handelsforskning för att på lång sikt stärka branschens utveckling och konkurrenskraft.

Handelsrådet

Handelsrådet arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Bakom Handelsrådet står Svensk Handel, Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarföreningen KFO.

Läs mer om Handelsrådet.

henrik-ekelund.jpg

Henrik Ekelund

Enhetschef Näringspolitik

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.