Hoppa till innehåll

Framtidstron ökar från låga nivåer inom butikshandeln samt partihandeln, medan e-handeln ser något mer negativt på kommande tre månader. Trots positivt momentum för stora delar av handeln under våren är det uppenbart att de senaste årens utmaningar slagit hårt mot branschen. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för juni.

hb-juni-2024.png

Framtidsförväntningarna stiger alltså i två av tre delbranscher, men fortsatt ser handeln som helhet pessimistiskt på kommande tre månader utifrån antalet anställda, lönsamhet och försäljning, vilket har varit fallet i över två års tid.

Trenden fortsätter i rätt riktning för både butikshandeln och partihandeln, vilket givetvis är positivt. Men vi ska komma ihåg att branschen genomgått ett stålbad under de senaste åren i form av bland annat dykande försäljning och sämre lönsamhet. De positiva signalerna behöver också snart synas i siffrorna.
Sofia Larsen
vd, Svensk Handel

E-handeln oroas av konkurrens från tredje land

E-handelns framtidsförväntningar backar något efter förra månadens ökning. En minskning med 2,0 enheter gör att indikatorvärdet för juni månad landar på 95,8. Många av Svensk Handels medlemmar vittnar om att det finns en oro för att marknadsandelar går förlorade till företag från tredje land, som Temu och Shein. Svensk Handel arbetar intensivt i frågan för att säkerställa att konkurrens sker på lika villkor.

– Att onlinemarknadsplatser från tredje land kan agera utifrån helt andra regler än svenska och europeiska handelsföretag är ett växande problem för såväl handlare som konsument. Därutöver är det högst problematiskt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De svenska EU-parlamentariker som nu fått mandat måste sätta frågan högt på dagordningen, säger Sofia Larsen.

Butikshandelns optimism stiger inför sommaren

Sommarmånaderna är viktiga för detaljhandeln och för dagligvaruhandeln är högtider så som midsommar något som innebär ett välbehövligt försäljningslyft. Detta märks av i månadens Handelsbarometer, där delbranschen ökar med fyra enheter, vilket gör att framtidsindikatorn landar på 92,8.

– Utvecklingen i Dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln skiljer sig åt. Medan det i den förra tydligt har vänt mot bättre försäljningssiffror ser vi fortsatt hur ökenvandringen i den senare fortsätter. Det är uppenbart att konsumenterna, positiva tongångar till trots, fortsatt drar sig för att konsumera i sällanköpshandeln. Det är oroväckande, säger Sofia Larsen.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.