Beräkna brottsrisk

Hur stor är brottsrisken för din verksamhet? Med Svensk Handels risksnurra kan du få en indikation på hur riskutsatt din verksamhet är för rån, inbrott och stöld.

Ladda ner vår app Säkerhetscenter! För iPhone / Android  – ta del av varningar och tips.

Genom att fylla i kommun, bransch och i förekommande fall tidigare utsatthet för rån och inbrott visar mätarna hur stor sannolikheten är för att din verksamhet drabbas av brott. Beräkningarna är baserade på Brottsförebyggande rådets statistik över polisanmälda brott i Sveriges kommuner de senaste tre åren. Riskerna för respektive bransch är hämtade från Svensk Handels undersökningar över rån och stöld, Brottsförebyggande rådets rapport över butiksrån samt försäkringsbolagens statistik över inbrott mot butik. Även tidigare utsatthet påverkar risknivåerna för rån och inbrott.

Observera att ovanstående värden bara ger en grov uppskattning av risken. Många övriga faktorer kan påverka och en ordentlig årlig riskbedömning i samverkan med personalen bör alltid göras.

Hur stor är brottsrisken för din verksamhet?

Kategori: Säkerhet