Säkerhetsnytt april

Brottsförebyggande arbete på din ort

Brottsförebyggande arbete på din ort

Svensk Handel Säkerhetscenter besöker regelbundet handels- och företagarföreningar runt om i Sverige som önskar använda mobilapplikationen i det brottsförebyggande arbetet. Ett 30-tal orter har kommit igång med samverkansgrupper, kanske finns det en grupp på just din ort?

Varningslistan mars

Varningslistan mars

Under mars månad anmäldes det 616 fakturabedrägerier till polisen vilket är en ökning med omkring 13 procent jämfört med föregående månad. I 37 % av fallen blir målsägande kontaktad av det bedrägliga företaget innan utskicket sker. Detta betyder samtidigt att i nästan två av tre fall skickas bluffakturor ut utan någon som helst tidigare kontakt.

Varningar mars

Varningar mars

Under mars månad har vi på Säkerhetscenter gått ut med 8 varningar i appen. Det har rört sig om stölder, hot och våld i butik samt bedrägerier. När det gäller stölder har det framförallt handlat om kaffe och kött i kvantiteter som inte kan anses vara för eget bruk. 

Fyra veckor kvar till säkerhetsveckan 2019!

Fyra veckor kvar till säkerhetsveckan 2019!

Den 6:e till 12:e maj är det dags för 2019 års Säkerhetsvecka. Då lägger Svensk Handel extra fokus på säkerhet och trygghet i handeln. Under en intensiv vecka träffar vi politiker, släpper rapporter, håller seminarier och intensifierar rådgivningen mot våra medlemmar.

Brottsutvecklingen mars

Brottsutvecklingen mars

Vi på Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar handeln. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, butiksrån och bedrägerier. Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och butiksrån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.