Brottsförebyggande arbete på din ort

Svensk Handel Säkerhetscenter besöker regelbundet handels- och företagarföreningar runt om i Sverige som önskar använda mobilapplikationen i det brottsförebyggande arbetet. Ett 30-tal orter har kommit igång med samverkansgrupper, kanske finns det en grupp på just din ort?

Du kan söka efter grupper i appen, exempelvis efter ortsnamn. Är du medlem i Svensk Handel (och har angett ditt medlemsnummer i ”min profil”) så kan du skapa en egen grupp, Vi hjälper gärna till!

Nyckeln till en framgångsrik samverkan är engagerade deltagare. En stark företagarförening tillsammans med fastighetsägare, kommun och lokal polis ger förutsättningar för ett bra samarbete. Det krävs en aktiv gruppadministratör och en gemensam målbild för det fortsatta arbetet. Gruppen behöver mötas regelbundet och prioritera och fördela arbetsuppgifter. Lika viktigt är att följa upp arbetet och se vad som har fungerat och vad som behöver justeras.

I den lokala gruppen i mobilapplikationen kan deltagarna dela med sig av sina säkerhetshändelser och gruppadministratörerna kan skicka ut varningar och annan information som är relevant. De inrapporterade händelserna kan sedan användas som underlag vid gruppens möten.

På vissa orter sammanställer Svensk Handel Säkerhetscenter statistik över anmälningar och presenterar dessa data för kommunens brottsförebyggare i en Trygghetsrapport. Genom detta når företagarnas anmälningar direkt till kommunen för vidare åtgärd. Kommunen ges också en tydlig bild över vilka områden som är mest utsatta, när incidenter sker och hur brottsutvecklingen ser ut i området. Säkerhetscenter delar bara detaljerade data om användaren redan valt att dela informationen i gruppen. För alla andra händelser presenteras data i aggregerad form.

Publicerad: 2019.04.15 Senast uppdaterad: 2019.04.15

Skriv en kommentar