Brottsutvecklingen mars

Vi på Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar handeln. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, butiksrån och bedrägerier. Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och butiksrån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Brottsutvecklingen gällande inbrott har ökat något från föregående månad. Om vi ser till första kvartalet 2019 har antalet anmälda inbrott minskat med cirka 15 procent i förhållande till samma period föregående år. Detta gäller för alla regioner utom region Väst där brottsligheten faktiskt ökat med nästan 35 procent. När det gäller antalet anmälda rån fortsätter kurvan nedåt. Jämfört med första kvartalet 2018 har brottsligheten dock ökat med närmare 12 procent. Ökningen ligger framförallt i region Nord, Väst samt Bergslagen medan Stockholm visar på en minskning av antalet anmälda rån.

Inbrott

Rån

Antalet anmälda stölder har ökat men omkring tio procent under mars månad. Jämför vi första kvartalet 2019 med samma period föregående år har antalet anmälda stölder dock minskat med cirka fyra procent. Mörkertalet är fortfarande stort då den senaste trygghetsbarometern visade att två att tre handlare struntar i att anmäla brotten de utsätts för. I majoriteten av fallen anser de drabbade att det inte är lönt.

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott ökat något under mars månad. Jämför vi de tre första månaderna 2019 med samma period föregående år ligger uppgången på cirka två procent. Även om brottsligheten ökat bör vi ha i åtanke att samma jämförelse mellan 2017 och 2018 var betydligt värre, brottsligheten hade då ökat med närmare 28 procent.

För både stöld och bedrägerier står storstadsregionerna Syd, Väst och Stockholm för drygt två tredjedelar av alla anmälningar. 

Stöld

Bedrägeri

Källa: Brå samt Nationellt bedrägericenter

Publicerad: 2019.02.19 Senast uppdaterad: 2019.04.09

Skriv en kommentar