Varningslistan mars

Under mars månad anmäldes det 616 fakturabedrägerier till polisen vilket är en ökning med omkring 13 procent jämfört med föregående månad. I 37 % av fallen blir målsägande kontaktad av det bedrägliga företaget innan utskicket sker. Detta betyder samtidigt att i nästan två av tre fall skickas bluffakturor ut utan någon som helst tidigare kontakt.

Under mars månad har vi publicerat tre nya företag på Varningslistan: Ingenjörsverket, Stern Young & partners och Baker McKenzie (Kapat namn). Ingenjörsverket bedriver arbetsförmedling på nätet. Själva vilseledandet består i att en säljare från företaget ringer upp och felaktigt påstår att en högre chef redan tecknat en annons på siten i fråga och att personen bara behöver bekräfta. Detta är givetvis inte sant men resulterar i en saftig faktura. Företaget Stern Young & Partners bedriver varumärkesregistrering och skickar ut erbjudanden om att förlänga nuvarande registreringar, som de påstår håller på att löpa ut, till ett kraftigt överpris. Utskicket kan lätt mistas för en faktura trots att det står ”OBS Ej FAKTURA” högst upp och det finns även en risk att arbetet i fråga inte blir utfört på ett korrekt sätt om man väl skrivit under. De tredje företaget på Varningslistan denna månad är Baker McKenzie. Företaget ägnar sig åt klassiska VD-bedrägerier då bedragaren utger sig för att vara en högt uppsatt chef inom ditt företag. Bedragaren tar kontakt med en person på ekonomiavdelningen via mejl och försöker förmå denne att göra brådskande utbetalningar till utlandet. Bedragaren tar sedan på nytt kontakt med personen på ekonomiavdelningen via mejl, men utger sig då för att komma från den internationella advokatbyrån Baker McKenzie.

Mest klagomål

Adsearch är det företag som drog på sig flest klagomål av alla på varningslistan under mars. Klagomålen består bland annat i att företagare anser sig vilseledda då den tjänst som utlovats inte motsvarar det som faktureras. På plats nummer två kom Arena Office Store som skickar ut erbjudanden som uppfattas som fakturor och på tredjeplats över flest klagomål kom Nordisk Krafthandel dit företag har fått sina elavtal flyttade mot sin vilja.

Publicerad: 2019.04.15 Senast uppdaterad: 2019.04.15

Skriv en kommentar