Säkerhetsnytt december

Du som använder Säkerhetscenter gör skillnad!

Du som använder Säkerhetscenter gör skillnad!

I slutet av 2019 användes Svensk Handel Säkerhetscenter vid 15 procent av alla butiksstölder som anmäldes till polisen. En anledning till den höga siffran är att det är så enkelt och smidigt att använda Säkerhetscenter, en annan att det ger de deltagande företagen en bra överblick över allt som händer i organisationen.

Kraftig ökning av investeringsbedrägerier

Kraftig ökning av investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägeri innebär kortfattat att man vilseleds att investera i till exempel företag, värdepapper, valuta eller råvaror som inte existerar eller saknar värde. Under 2019 anmäldes omkring 1600 brott till polisen. I jämförelse med att det anmäldes 565 brott under 2018 innebär det en ökning på närmare 200 procent.

Hantera samtal från telefonförsäljare

Hantera samtal från telefonförsäljare

Säkerhetscenter fortsätter att få in klagomål från företagare som lurats in elavtal med vilseledande försäljning. Att bedragarna väljer att ge sig på just företagare kan bero på att man som företagare saknar ångerrätt samt att det inte heller finns något krav på skriftlig bekräftelse vid avtal som ingås över telefon.

Månadens fråga – min chef stjäl, vad ska jag göra?

Månadens fråga – min chef stjäl, vad ska jag göra?

Månadens fråga: Hej! Jag jobbar i en livsmedelsbutik och jag är ganska säker på att min chef stjäl. Jag har jobbat en del med intern brottslighet och vet att jag har rätt. Problemet är att det är min chef, som är ägaren till butiken. Vad ska jag göra?

1
Varningar under december

Varningar under december

Under december varnade vi bland annat om falska 500-lappar, utpressningsmejl och stöldligor som härjade i julhandeln men vi publicerade även en checklista kring vad man som handlare bör tänka på vid avvikande online-beställningar.

Svensk Handels Varningslista

Svensk Handels Varningslista

Under 2019 publicerade vi 30 företag på Varningslistan. 30 företag som på ett eller annat sätt använder sig av oseriösa eller vilseledande försäljningsmetoder. Under december månad var det Nordiska bevakningsgruppen ABs tur att publiceras på listan.

Brottsutvecklingen december

Brottsutvecklingen

Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar näringsliv och handel. Det gäller framförallt butiksstölder, butiksinbrott, butiksrån och bedrägerier. Antalet polisanmälda brott 2019 visar inte på några stora förändringar jämfört med föregående år. Värt att notera är dock att bedrägeribrottsligheten som kraftigt ökat de senaste åren nu avstannat.