Brottsutvecklingen

Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar näringsliv och handel. Det gäller framförallt butiksstölder, butiksinbrott, butiksrån och bedrägerier. Antalet polisanmälda brott 2019 visar inte på några stora förändringar jämfört med föregående år. Värt att notera är dock att bedrägeribrottsligheten som kraftigt ökat de senaste åren nu avstannat.

Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till Polisen. Det bör dock tilläggas att motvärnsrån det vill säga när någon stjäl något och SEDAN börjar använda hot eller våld har en tendens att underrapporteras. Dessa händelser är viktiga att rapportera in, vi kan aldrig acceptera att våra anställda utsätts för hot eller våld på arbetsplatsen.

När det kommer till bedrägeri- och stöldbrottslighet är mörkertalet otroligt stort då många anser att det inte är lönt att anmäla händelsen till polisen. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Butiksinbrott

Antalet anmälda butiksinbrott minskade med omkring 8 procent under 2019. Storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd står tillsammans för 65 procent av den polisanmälda brottsligheten.

Diagram: Antalet polisanmälda butiksinbrott minskade något under 2019.

Butiksrån

 

Diagram: Antalet polisanmälda butiksrån är i stort sätt oförändrat från föregående år.

Butiksstöld

Antalet polisanmälda butiksstölder ökade något under 2019 men anmälningsbenägenheten är fortfarande väldigt låg. Precis som för övriga brottskategorier står storstadsregionerna för omkring två tredjedelar av alla brott som polisanmäls.

Diagram: Antalet polisanmälda butiksstölder ökade något under 2019.

Bedrägeri

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott minskade under 2019. Totalt anmäldes drygt 240 000 brott vilket är en minskning med omkring sex procent jämfört med året innan. Minskningen beror främst på att kortbedrägerierna minskar. Denna brottstyp står för cirka 50 procent av samtliga anmälda bedrägerier, och har en stor effekt på statistiken. 85 procent av kortbedrägerierna är kortköp utan fysiskt kort, så kallat card not present (CNP) och det är detta bedrägeriupplägg som framförallt har minskat de senaste månaderna.

Diagram: Antalet anmälda bedrägeribrott minskade med omkring 6 procent under 2019.

Publicerad: 2020.01.17 Senast uppdaterad: 2020.01.17

Skriv en kommentar