Du som använder Säkerhetscenter gör skillnad!

I slutet av 2019 användes Svensk Handel Säkerhetscenter vid 15 procent av alla butiksstölder som anmäldes till polisen. En anledning till den höga siffran är att det är så enkelt och smidigt att använda Säkerhetscenter, en annan att det ger de deltagande företagen en bra överblick över allt som händer i organisationen.

Det stora flödet av händelser, framförallt stölder, ger också oss på Svensk Handel en unik kunskap om de brott som drabbar näringslivet. Den kunskapen använder vi för att påverka politiker och myndigheter, utveckla vårt brottsförebyggande arbete och sprida bilden av näringslivets förutsättningar och behov.

Vi driver på utvecklingen kring brottsanmälningar

När ett så stort antal ärenden går via oss tvingar vi också fram förändringar. Ett konkret exempel är att polisen nu tar fram en förenklad modell för att anmäla brott på webben – en direkt effekt av att allt fler börjar använda Säkerhetscenter. Det är våra användares förtjänst att förändringar som dessa kommer till stånd. Säkerhetscenter kommer att fortsätta vara det enklaste, snabbaste och mest effektiva sättet att rapportera säkerhetshändelser, speciellt efter de förändringar som planeras under 2020, men för alla de som inte använder Säkerhetscenter (än) verkar polisens nya system bli mycket bättre än dagens.

Bra att veta vid anmälan i Säkerhetscenter.

Det är enkelt att anmäla brott via Säkerhetscenter, men ibland ser vi att anmälningarna innehåller för lite information för att vara användbara för polisen. Bristfälliga anmälningar riskerar att bli nedlagda eller så tvingas polisen lägga resurser (i onödan) på att inhämta information som saknas.

Under 2020 kommer anmälningsflödet förändras något. Det kommer att leda till att anmälningar till polisen blir mer omfattande och därmed utgöra bättre underlag för att ärenden ska kunna utredas och leda till fällande domar. I väntan på det vill vi ge dig några korta tips på hur en anmälan kan utformas för att effektivisera hanteringen.

Fem enkla steg till bättre polisanmälningar

  1. Välj om det är ett brott som ska polisanmälas. Om det inte är ett klarlagt brott kan det räcka med att anmäla in till Säkerhetscenter. Informationen kan fortfarande användas i bolagets säkerhetsarbete och kan utgöra en viktig del i den statistik som Svensk Handel tillhandahåller.
  2. Var noga med att ange den information som polisen behöver för att veta vad som är stulet. Varunamn, antal och pris är grundläggande information. Detta kan anges under ”Händelseförlopp”. Under våren kommer Säkerhetscenter utrustas med en godslista där denna information ska kunna skrivas in. Om en tjuv tas med er produkt i fickan måste vi ge polisen en chans att koppla ihop er anmälan med det gjorda beslaget.
  3. Informera om det finns vittnen, filmer, spår eller annan information som polisen kan hämta. Om möjligt ange även om filmmaterialet är av bra kvalitet och faktiskt visar händelseförlopp/gärningsperson.
  4. Om ingen övrig information finns, ange det genom att helt enkelt skriva: ”vi har ingen mer information i ärendet”. Då slipper polisen uppsöka er för att komplettera med information som inte existerar, det sparar tid.
  5. Kontrollera så att ni har rätt kontaktuppgifter i er profil, se att mailadressen är rättstavad och att ni lagt till ert telefonnummer. Om ni absolut inte vill/bör bli kontaktade i ärendet, lämna kontaktuppgifter till annan ansvarig, exempelvis genom att klicka på ”dina uppgifter” i anmälan och byta ut mailadress och telefonnummer.
Publicerad: 2020.01.16 Senast uppdaterad: 2020.01.16

Skriv en kommentar