Kraftig ökning av investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägeri innebär kortfattat att man vilseleds att investera i till exempel företag, värdepapper, valuta eller råvaror som inte existerar eller saknar värde. Under 2019 anmäldes omkring 1600 brott till polisen. I jämförelse med att det anmäldes 565 brott under 2018 innebär det en ökning på närmare 200 procent.

Bedragarna arbetar metodiskt och över lång tid. Inte sällan lurar de brottsoffren att investera vid flera tillfällen och man brukar prata om tre faser i bedrägeriupplägget:

  1. Försäljningsfasen
  2. Återköpsfasen
  3. Räddningsfasen

Försäljningsfasen inleds ofta med en oväntad kontakt från en placeringsrådgivare, alternativt lockas man till webbsidor via falska annonser på nätet. Bedragaren testar intresset, samlar information om kunden och skapar en relation. Kunden får ett till synes profes­sionellt bemötande och efter en tid kommer in­vesteringsförslagen – med utlovad snabb och hög avkastning. Bedragarna är uthålliga och detta kan pågå under lång tid. När brottsoffret väl investerat får denne information om en positiv kursutveckling och det är alltid köpläge.

Ett typiskt upplägg för återköpsfasen är att en an­nan mäklarfirma ringer upp brottsoffret och erbju­der denne att sälja eller byta sina aktier till ett för­månligt pris. Bedrägeriet går här ut på att försöka lura kunden på pengar för en påstådd avgift som är förknippad med försäljningen.

I fas tre, räddningsfasen, blir brottsoffret dubbelt utsatt. När brottsoffret börjar ana oråd och vill ta ut sina placerade pengar så går företaget inte längre att nå. Då kontaktas brottsoffret av en person som erbju­der sin ”hjälp” med att få tillbaka pengarna – mot en avgift. I den senaste vågen av anmälningar har den hjälpande handen dessutom utgett sig för att vara från Finansinspektionen.

Så minskar du risken att drabbas:

  • Ta reda på fakta – förstår du tjänsten och verkar erbjudandet rimligt?
  • Se upp för löften om orimligt hög avkastning. Verkar något för bra för att vara sant är det nästan garanterat så.
  • Kolla upp företaget hos Finansinspektionen! Dels för att kontrollera att det inte finns med på deras varningslista FI varningslista och dels för att kolla upp att företaget har rätt att utföra finansiella tjänster FI Företagsregister.
  • Känner du dig osäker eller om det är något du inte förstår så bör du helt enkelt avstå från erbjudandet.

 

Nina Jelver
Publicerad: 2020.01.16 Senast uppdaterad: 2020.01.16

Skriv en kommentar