Svensk Handels Varningslista

Under 2019 publicerade vi 30 företag på Varningslistan. 30 företag som på ett eller annat sätt använder sig av oseriösa eller vilseledande försäljningsmetoder. Under december månad var det Nordiska bevakningsgruppen ABs tur att publiceras på listan.

Nordiska bevakningsgruppen AB

Företaget erbjuder identitetsbevakning på nätet och de klagomål som Svensk Handel mottagit handlar bland annat om att säljare ringer upp och stressar mottagaren till att teckna tjänsten, genom att hävda att personen i fråga blivit ID-kapad. Det finns även ett flertal fall där fakturor skickats utan att avtal accepteras. Vidare hänvisar företaget till att Svensk Handel skulle rekommendera tjänsten. Något vi starkt tar avstånd ifrån.

Försäljning av bevakningstjänster och ID-skydd

Just försäljning av bevakningstjänster och så kallade ID-skydd har tagit fart den senaste tiden. I mängden av företag som säger sig erbjuda tjänsterna finns en kraftig överrepresentation av vilseledande försäljningsmetoder. Som vi skrivit om tidigare är många av tjänsterna helt värdelösa och hindrar inte att man blir ID-kapad, utan kan eventuellt vara en hjälp om du väl drabbats. Men även där bör man tänka till både en och två gånger innan man tecknar ett avtal då mycket av det som erbjuds redan finns tillgängligt helt gratis.

Hävdar att tidigare avtal finns

I övrigt har det under året kommit in många klagomål rörande företag som har som affärsupplägg att ringa upp till personer som de påstår vara befintliga kunder och hänvisa till ett tidigare avtal. Vill man inte fortsätta med tjänsten ska man godkänna ett avslut, detta trots att ett avtal aldrig funnits. Avslutet, att svara på ett mejl med ett ”OK” används därefter som en order, med efterföljande faktura. 

Bedrägliga el- och telefoniavtal

Vi har även fått in en hel del ärenden som rör bedrägliga el- och telefoniavtal. I de klagomål vi tagit emot under året har de drabbade bland annat uppgett att säljaren uppger:

  • att priset kommer bli lägre
  • att man kostnadsfritt kan säga upp abonnemanget när man vill.

Uppgifter som visat sig vara felaktiga, när avtalet väl aktiverats. Det har härefter varit väldigt svårt att komma i kontakt med kundtjänst och om man vill säga upp avtalet har det ofta visat sig att man har 24 månaders uppsägningstid.

Vilseledande blanketter

Ett annat modus under 2019 har varit att skicka ut vilseledande blanketter rörande uppdateringar av ens företagsuppgifter. I det finstilta har det dock framgått att man vid underskrift förbinder sig att betala tusentals kronor under flera år framöver. Blanketterna som ska signeras har rört alltifrån GDPR och Patent till deltagande i olika mässor.

Kapade företagsnamn och falska fakturor

Kapade företagsnamn följt av fabricerade fakturor var också något som vi såg en hel del utav under 2019. I flertalet fall kombinerade man även utskicken av fakturor med bluff-mejl till den som var ansvarig för utbetalningar på företaget. I mejlet, som såg ut att komma ifrån ens chef, bekräftade man att betalningen skulle ske och gärna skyndsamt.

Publicerad: 2020.01.16 Senast uppdaterad: 2020.01.16

Skriv en kommentar