Brottsutvecklingen maj

Vi på Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar handeln. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Brottsutvecklingen gällande inbrott har ökat något från föregående månad. Ökningen ligger framförallt i region Stockholm där det anmäldes mer än 50 procent fler inbrott under maj jämfört med april. Om vi ser till de första fem månaderna 2019 har antalet anmälda inbrott dock minskat med cirka 16 procent i förhållande till samma period föregående år.

När det gäller antalet anmälda rån ligger siffran på ungefär samma nivå som under april månad. Jämfört med samma period i fjol har brottsligheten dock ökat med omkring fem procent. Uppgången beror till stor del på det stora antalet rån som anmäldes under januari månad i region Syd och Stockholm.

Inbrott

Rån

Antalet anmälda stölder har ökat något under maj månad. Jämför vi de första fem månaderna 2019 med samma period föregående år har antalet anmälda stölder dock minskat med omkring tre procent. Här blir det tydligt hur anmälningsbenägenheten påverkar den officiella kriminalstatistiken. Enligt handlarna själva har brottsligheten ökat kraftigt men eftersom så få väljer att anmäla de brott de utsätts för blir statistiken kraftigt missvisande. I majoriteten av fallen anser de drabbade att det inte är lönt då deras anmälan sällan leder till vare sig ett gripande, en utredning eller en dom.

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott ökat igen. Under maj månad anmäldes över 20 000 brott, en ökning med närmare tio procent jämfört med månaden innan. Det som ökat är framförallt köp på internet med hjälp av stulna kortuppgifter. Ser vi till de första fem månaderna 2019 ligger den anmälda bedrägeribrottsligheten på samma nivå som den gjorde i fjol.

För både stöld och bedrägerier står storstadsregionerna Syd, Väst och Stockholm för drygt två tredjedelar av alla anmälningar.

Stöld

Bedrägeri

 

 

Publicerad: 2019.06.12 Senast uppdaterad: 2019.06.12

Skriv en kommentar