Säkerhetsnytt maj

Vinnare under veckan

Veckans vinnare

Varje dag under säkerhetsveckan utnämnde vi en vinnare. Priset gick till den handlare som varit mest aktiv, engagerad eller rapporterat in händelser som lett till att vi kunnat varna övriga för pågående brottslighet. Samtliga vinnare har informerats via mejl.

Varningslistan april

Varningslistan april

Under april månad anmäldes det 500 fakturabedrägerier till polisen vilket är en minskning med nästan 20 procent jämfört med föregående månad. I 41 % av fallen blir målsägande kontaktad av det bedrägliga företaget innan utskicket sker.

Varningar april

Varningar april

Under april månad har vi på Säkerhetscenter gått ut med 10 varningar i appen. Det har rört sig om stölder, bedrägerier, bluffakturor och säkerhetsinformation rörande 1a maj. När det gäller stölder har vi rapporterat om skostölder där gärningspersonerna byter ut sina gamla skor mot nya samt att vi sett en kraftig ökning av ungdomar som i grupp går in i butiker och stjäl hörlurar.

Stöld och svinnrapport 2019

Stöld och svinnrapport 2019

Svensk Handels stöld- och svinnrapport visar att det stjäls för 6,8 miljarder kronor från svenska butiker varje år, vilket är en ökning med 800 miljoner kronor de senaste två åren. Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser för företagare, medarbetare och kunder. 

Säkerhetsveckan 2019

Säkerhetsveckan 2019

Under vecka 19 anordnade Svensk Handel den årliga säkerhetsveckan. En tid på året då Svensk Handel uppmanar alla handlare att anmäla alla brott. Veckan bjöd även på rapportsläpp, seminarier och dagliga nyhetsbrev med tips och råd  om säkerhet och trygghet i handeln.

Brottsutvecklingen april

Brottsutvecklingen april

Vi på Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar handeln. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.