Brottsutvecklingen april

Vi på Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar handeln. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Brottsutvecklingen gällande inbrott har minskat något från föregående månad. Om vi ser till de första fyra månaderna 2019 har antalet anmälda inbrott minskat med cirka 16 procent i förhållande till samma period föregående år. När det gäller antalet anmälda rån fortsätter kurvan nedåt. Jämfört med samma period i fjol har brottsligheten dock ökat med närmare 10 procent. Uppgången beror till stor del på det stora antalet rån som anmäldes under januari månad i region Syd och Stockholm.

Inbrott

Rån

Antalet anmälda stölder har minskat under april månad. Jämför vi de första fyra månaderna 2019 med samma period föregående år har antalet anmälda stölder minskat med omkring fyra procent. Mörkertalet är fortfarande stort då den senaste trygghetsbarometern visade att två att tre handlare struntar i att anmäla brotten de utsätts för. I majoriteten av fallen anser de drabbade att det inte är lönt.

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott minskat med drygt åtta procent jämfört med mars månad. Under april anmäldes drygt 18 000 brott vilket är den lägsta siffran på över ett år. Nedgången i antalet anmälda bedrägeribrott under april månad gör att anmälningsinflödet ligger på samma nivå som vid den här tiden i fjol.

För både stöld och bedrägerier står storstadsregionerna Syd, Väst och Stockholm för drygt två tredjedelar av alla anmälningar.

Stöld

Bedrägeri

Källa: Brå samt Nationellt bedrägericenter

Publicerad: 2019.02.19 Senast uppdaterad: 2019.05.15

Skriv en kommentar