Stöld och svinnrapport 2019

Svensk Handels stöld- och svinnrapport visar att det stjäls för 6,8 miljarder kronor från svenska butiker varje år, vilket är en ökning med 800 miljoner kronor de senaste två åren. Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser för företagare, medarbetare och kunder. 

Rapporten visar vidare att varannan butik ändrat sitt sortiment och att var femte handlare rent av överväger av att flytta eller lägga ned sin verksamhet på grund av handelns brottsutsatthet. Brotten skapar också personalproblem, främst i dagligvaruhandeln där fyra av tio anger att de har svårt att behålla personal och var tredje att de har svårt att rekrytera nya medarbetare på grund av brottsligheten.


Vidare har tilltagande brottsutsatthet gjort att varannan dagligvaruhandlare ökat investeringarna i säkerhet det senaste året. I genomsnitt lägger en dagligvarubutik 624 000 kronor årligen på ordningsvakter, larm, kameror och utbildningar för att öka butikens säkerhet. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln är 191 000 kronor. Där har var fjärde butik ökat säkerhetsinsatserna. För vidare läsning se här >>

Publicerad: 2019.05.15 Senast uppdaterad: 2019.05.15

Skriv en kommentar