Varningslistan april

Under april månad anmäldes det 500 fakturabedrägerier till polisen vilket är en minskning med nästan 20 procent jämfört med föregående månad. I 41 % av fallen blir målsägande kontaktad av det bedrägliga företaget innan utskicket sker.

Under april månad har vi publicerat fyra nya företag på Varningslistan: Wipot, Hållbar Utveckling, Affärsfakta och Fairs & Business.

WIPOT skickar ut erbjudanden rörande varumärkesskydd som kan uppfattas som fakturor.

Affärsfakta och Hållbar utveckling har samma affärsidé, det vill säga att ringa upp företag och hänvisa till ett tidigare (icke existerande) avtal. Under samtalet diskuteras ett avslut av tjänsten men i slutändan landar uppsägningen i en ny order med efterföljande faktura. Båda företagen har genom deras styrelsemedlemmar kopplingar till företag som sedan tidigare ligger på Svensk Handels varningslista. Dagens Klimat som publicerades på varningslistan under 2017 samt Klimatportalen som publicerades i december i fjol. Samtliga företag har kört samma modus.  

Fairs & Business försörjer sig på att skicka ut informationsbrev och uppdateringsblankett i samband med att man är/har deltagit på någon mässa. Mottagaren uppfattar det som att man anmäler sig till någon kostnadsfri kunskapsbank på info@fairs-business.com men kort därefter kommer fakturan på 1177 Euro. Tillvägagångssättet överensstämmer i stort med det som både International Fairs och International Fairs directory använder sig av. Båda finns publicerade på varningslistan sedan tidigare.

Flest klagomål

Det företag som drog på sig flest klagomål under april var Nordisk Krafthandel dit företag har fått sina elavtal flyttade mot sin vilja. På plats nummer två kom Adsearch där klagomålen bland annat består i att företagare anser sig vilseledda då den tjänst som utlovats inte motsvarar det som faktureras. På tredjeplats kom VIZIBLY som följer samma linje som Adsearch, och som inte bara delar modus utan även inblandade bolagsmän.

Publicerad: 2019.05.15 Senast uppdaterad: 2019.05.15

Skriv en kommentar