Brottsutvecklingen februari

Vi på Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar handeln. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Brottsutvecklingen gällande inbrott är i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad medan antalet butiksrån minskat. Vi såg en kraftig uppgång under januari månad, framförallt gällande rån utan skjutvapen som nu har återgått till en för perioden ”mer normal” nivå. Däremot har antalet butiksrån där man använder skjutvapen ökat under februari månad. Från 15 fall i januari till 21 fall under februari vilket innebär att i fler än 40 procent av butiksrånen använde gärningspersonen skjutvapen.

Inbrott

Rån


När det gäller antalet anmälda stölder är utvecklingen i stort sett oförändrad. Mörkertalet är dock väldigt stort då den senaste trygghetsbarometern visade att två att tre handlare struntar i att anmäla brotten de utsätts för. I majoriteten av fallen anser de drabbade att det inte är lönt.

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott minskade under februari, både jämfört med föregående månad men även jämfört med februari i fjol. När det gäller identitetskapningar minskade antalet anmälningar med hela 42 procent vilket till stora delar beror på att det under januari månad anmäldes närmare 1400 fall av bedrägliga beställningar av mobiltelefoner i andra personers namn. En brottslighet som tack och lov kunde bromsas med hjälp av förändrade säkerhetsrutiner hos de inblandade aktörerna.

Trots den generella nedgången är det viktigt att notera att kortbedrägerier fortsätter att utgöra en betydande del av bedrägeribrottsligheten i samtliga regioner: 57 % av alla anmälda bedrägeribrott i februari var just kortbedrägerier, både med och utan fysiskt kort.

Stöld

Bedrägeri

 

 

Källa: Brå samt Nationellt bedrägericenter

Publicerad: 2019.02.19 Senast uppdaterad: 2019.03.21

Skriv en kommentar